Home

Nieuws 4 reacties

Dijksma: stappen zetten om sectoren sterker te maken

De € 30 miljoen die Brussel extra aan Nederland geeft wordt bijna gelijk verdeeld over de melkvee- en varkenshouderij. Het geld gaat naar versterking van de varkenshouderij, mestverwerking en verduurzaming in de melkveehouderij. Dit is goed voor boer en burger, zegt staatssecretaris Sharon Dijksma.

“We hebben overlegd met vertegenwoordigers van de zuivel- en varkenssector en zijn samen tot deze verdeling gekomen. Het doel was duidelijk: het geld moet efficiënt en verstandig worden weggezet. Niet zomaar geld overmaken, maar echt stappen zetten die de sectoren naar de toekomst toe sterker maken.

Het is geen geheim dat de zuivelketen in de beeldvorming onder druk staat en duurzaamheidsslagen moet maken, terwijl de varkenshouderij al langer worstelt met beeldvorming maar ook lage prijzen.”

Hoe gaat u melkveehouders steunen?

“Er komt voor melkveehouders geld beschikbaar voor meer weidegang, weidevogelbeheer en milieumaatregelen in de bedrijfsvoering die ook leiden tot lagere kosten, zoals de Kringloopwijzer. Hierbij wordt voor bedrijven de uitstoot en overschotten van fosfaat en stikstof in beeld gebracht. Met alle maatregelen proberen we zoveel mogelijk tegelijk boer en burger te bedienen.”

Hoe wilt u de varkenssector versterken?

“De knop moet om. Het Nederlandse karbonaadje dat nu anoniem in de schappen ligt, moet een onderscheidend product zijn, met dus hogere marge. We willen de export bevorderen en als het nodig is bedrijven helpen uit de sector te stappen. Ondernemers die hun bedrijf willen verplaatsen naar een plaats met betere condities voor dierenwelzijn en milieu, kunnen op steun rekenen. Ook willen we samenwerking tussen bedrijven bevorderen.”

Staatssecretaris Sharon Dijksma luistert in Luxemburg naar boeren tijdens de recente acties tegen lage prijzen.

Past mestverwerking wel bij de EU-afspraken over hoe het geld mag worden uitgegeven? Het lijkt geen oplossing voor de prijzencrisis nu.

“Het geld mag worden uitgegeven aan het structureel versterken van de keten. Er is nog onvoldoende mestverwerkingscapaciteit. Ik denk dat het voor de melkvee – en varkenshouderij belangrijk is dat de mestafzetkosten omlaag gaan. Daarom willen we gezamenlijke mestverwerking en ontwikkeling van nieuwe technieken stimuleren, bijvoorbeeld via een privaat stimuleringsfonds.”

De DDB en NMV waren als trekkers van de boerenprotesten in Brussel niet uitgenodigd voor het overleg.

“Ik denk dat de boerenlobby effectiever is als ze één geluid laat horen. Ik ben trots op hoe Nederlandse boeren in Brussel hebben geprotesteerd; het waren geen Nederlanders die de politie aanvielen. Maar het kabinet kan zich niet vinden in de manier van ingrijpen in de markt die sommige partijen willen.”

Laatste reacties

 • Wim Toornstra

  Ik hoop dat Boerderij over 2 jaar een kritische journalist hier op zet en bekijkt wat er van die 30 miljoen terecht is gekomen.
  Koe in de wei, structureel versterken van de keten, export bevorderen. Bekt allemaal lekker maar lost weinig op.
  30 miljoen naar mestverwerking is beter. Gedeelte varkensrechten omzetten naar rundvee zodat bedrijven die willen stoppen ook kunnen stoppen. Dat zijn oplossingen voor boer en milieu.

 • Jan Cees Bron

  Wim, er worden veel doelen genoemd en je weet nooit of het Brusselse geld geen gepland Haags geld vervangt - dat dan weer ergens anders wordt ingezet. In elk geval houden we het in de gaten!

 • simpel boerke

  ik vrees dat het meeste geld verdwijnt in de zakken die perifeer zijn aan de landbouw zoals adviseurs, makelaars, mestdistributeurs, enz, en dat er maar heel weinig overblijft voor de eigenlijke veehouder buiten de extra regels en kosten die er vast weer bijkomen door extra duurzaamheidseisen.

 • 344412

  Veel te versnipperd en alleen leuk voor de burger

Of registreer je om te kunnen reageren.