Home

Nieuws 10 reacties

'Banken rekenen te hoge rentes'

Brussel – Vice-voorzitter van LTO Hans Huijbers pleit vanwege de prijzencrisis in de landbouw voor terugkeer van interventie met particuliere opslag, het terugloodsen van superheffingen naar de lidstaten en voor Europese afspraken over overbruggingskrediet.

Met name dat laatste is een nieuw geluid. "Overbruggingskrediet wordt wel beschikbaar gesteld, maar te vaak met zo ongeveer woekerrentes."

Huijbers sprak in Brussel, waar hij een uitzonderlijk groot LTO-contingent leidt. Nederlanders zijn normaliter niet heel actiebereid, geeft Huijbers toe. Zeker als de discussie ver van huis speelt. "Maar er is nu sprake van een uitzonderlijke situatie en dan moet je ook uitzonderlijk groot uitpakken." Doel is de Europese landbouwraad later vandaag te bewegen tot actie.

Politieke crisis, politieke oplossing

"De prijzencrisis in de landbouw is veroorzaakt door politiek handelen, het aanpakken van Rusland. Volgens de Brabantse melkveehouder is LTO niet tegen het aanpakken van Rusland. "Of je nu praat over de Krim, Oost-Oekraïne of MH17; er zijn goede argumenten. Maar als Rusland dan een specifieke, kwetsbare sector te grazen neemt, dan is het wel gepast als de politiek ook verantwoordelijkheid neemt.

Ook in Nederland, want als er afspraken over cofinanciering komen, geeft Nederland meestal niet thuis. Daar gaan we scherp op letten."

Hans Huijbers bij de demonstratie in Brussel. Foto: Jan Braakman

'Banken rekenen hoge rentes'

Huijbers vindt dat banken de zwaarde eisen die aan banken worden gesteld, samengevat in het zogeheten Bazel III akkoord, als 'excuustruus' inzetten. "Steeds als ze iets niet willen, dan komt die Zwitserse stad weer voorbij. Ik geloof best dat banken soms hun best doen en we zijn voortdurend met ze in gesprek. Maar als je me vraagt: helpt dat; komen we tot lagere rentes? Nee, tot nu toe niet. Zelfs als het zou helpen: er moeten Europese afspraken komen om concurrentievervalsing te voorkomen."

'Geen bank voor supermarkten'

Voor de langere termijn hoopt Huijbers dat gesproken wordt over maximale betalingstermijnen en het mededingingsrecht. "De voedingsindustrie wacht gemiddeld zo'n negentig dagen op haar geld. Dat kan niet worden getolereerd. De rekeningen van boeren en tuinders zelf moeten veel sneller voldaan worden. De sector kan niet de bank voor de supermarkten zijn."

Laatste reacties

 • Jan van het Zand

  Als je leest dat huizenbezitters een rente van 2,2% betalen en boeren met landbouwgrond met een belasting van minder dan € 25.000 per ha eigendom inclusief gebouwen toch nog 2,75% rente moeten betalen aan de bank, dan is de opmerking van de heer Huijbers terecht.
  Bovendien is het vreemd, dat er afgelost moet worden in 20 jaar tijd. Voorheen was die termijn wel 30 en soms 40 of wel 50 jaar......De liquiditeit van een melkveebedrijf komt hierdoor toch echt wel meer onder druk te staan.
  Een snellere aflossing kan wel gewenst zijn naarmate de financiering per ha hoger is. Het is echter de vraag of dat wel nodig is voor een financiering die minder is dan de helft van de vrije economische waarde van landbouwgrond.

 • melkveehouder .

  Terechte opmerking Parel. Nog zuurder is het dat met name de grondleggers van de coöperatieve bank als dank voor hun jarenlange trouw deze hogere rente mogen ophoesten.

 • Jan van het Zand

  Boeren krijgen zo te weinig betaald voor hun landbouwproducten én ook nog zijn ze ten onrechte duur uit met de financiering van hun bedrijf.
  En het verschil in de financiering van grond met een huis of opstal is: Grond verslijt niet en daarom wordt er niet op afgeschreven. Huizen en opstallen kunnen wel verslijten, en over opstallen wordt afgeschreven....
  Het zou logisch zijn dat er daarom minder rente betaald moet worden over grondfinanciering.Tenzij de hoogte van de grondfinanciering daartoe aanleiding geeft. Maar bij een last lager dan de helft van de vrije verkeerswaarde is dat zeker niet nodig.

 • piethermus1

  Rabo en haar carrieremanagers (dure loontrekkers) kan de grote bank spelen omdat er heel wat boerenkapitaal d.m.v. grond onder zit, welke niet afschrijvingsgevoelig is en zo ons boeren vervolgens meer rente laten betalen dan de burgers. Dat zal wel komen omdat er tegenwoordig meer burgers lid zijn, die met hun grotere bek hun te grote stem hebben in de, besturen, de ledenraden en raden van commissarissen. macht van het aantal i.p.v. de echte kunde.(de boerenslimheid)

 • farmerbn

  Er zijn meer hypotheek-verstrekkers voor huizen dan voor grond. Of te wel er is een gebrek aan concurrentie. Nog even en dat bestaat ook bij het mengvoer, kunstmest enz. Onze afnemers en toeleveranciers mogen wel bij elkaar kruipen maar wij als boeren niet (kartel smoesje).

 • peter1939

  goed verhaal v Huibers wat betreft politieke keuze om rusland te treiteren, moet alleen niet met voedsel maar met sport bojcot en dus niet over de rug van boeren, dus nu compenseren...

 • piethermus1

  @peter1939 Zeker een goed verhaal van Huijbers m.b.t. Rusland. Alleen is het Rusland die onze landbouwproducten boycot en het zijn onze leiders die deze onze sectoren in de steek laten, terwijl andere sectoren wel kunnen en mogen handelen met Rusland.

 • fietskip

  farmerbn, daar sla je de spijker op zijn kop. de hele economie zit zo in elkaar, en het is de vraag of men op tijd wakker word.

 • Kaiser

  Op de foto met trekkers en ME staat Huijbers aan de verkeerde kant van het hek.

 • PIETER123

  Kaiser.
  Als NMV-lid mochten we daar niet komen voor de ME om met de minister te praten.NMV-leden hebben zich voorbeeldig gedragen achter het hek.Zo heeft heeft Dijksma alleen met LTO-bestuurders kunnen praten.Dit was dan ook ook op de nieuws dat boeren haar beleid steunen om boterbergen op te kopen. Zo doe je dat ook in Rusland.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.