Home

Nieuws 4 reacties

'Banken hebben te veel in tuinbouwsector gefinancierd'

Utrecht - De banken in Nederland zijn te weinig bezig met sectorbeleid en te veel met individuele bedrijven, tot die conclusie komt Cees Veerman in zijn rapport 'Herstructurering en ontwikkeling van de glasgroente sector'.

De banken hebben te veel uitbreiding van het kassenareaal toegestaan. Deze stevige kritiek uit Veerman als trekker – samen met de Rabobank - van het reddingsplan voor glasgroente. Overigens was Veerman zelf vanaf 2007 tot begin 2015 commissaris bij de Rabobank. Toeval of niet, in het jaar van zijn aantreden stokte de investering in kassen.

Meer samenwerking tussen telers

Veerman gaat een coalitie leiden van vijf in een federatie samenkomende telersverenigingen, de Rabobank en de overheid. Centraal in het herstelplan voor de glasgroentesector is meer samenwerking tussen telers, die de Rabobank zal stimuleren via haar financieringsbeleid en een stoppersregeling.

De samenwerking tussen telers krijgt vorm doordat The Greenery, Harvest House, DOOR, Best of Four en Van Nature samen Federatie VruchtgroenteOrganisaties oprichten. Die federatie werkt in de te vormen coalitie met overheid en Rabobank aan verbetering van de afzet, herstructurering van glasgebieden en de aanpak van GMO-problemen.

Gebrek aan sectorbeleid banken

In zijn kritiek op het financieringsbeleid gaat het Veerman vooral om het gebrek aan sectorbeleid bij de banken. Veerman: "Een oorzaak van overkreditering van de sector als geheel kan wel gevonden worden in het beleid van de banken om elke kredietaanvraag zelfstandig te beoordelen op uitsluitend bancaire criteria. Daardoor komt onvoldoende de algemene situatie in de sector aan de orde en daardoor ook de afweging of verdere kredietverlening al dan niet bijdraagt aan overproductie."

Banken moeten terughoudend zijn

De schuldvraag is moeilijk te beantwoorden, stelt hij. "Voor een financieringsafspraak zijn twee partijen nodig." Veerman vindt dat banken zich nu terughoudend moeten opstellen met betrekking tot de uitbreiding van het areaal in Nederland.

Overigens gaat de Rabobank het financieringsbeleid fundamenteel wijzigen. De bank komt met een stoppersregeling in een herstructureringsfonds. Volgens Ruud Huirne, directeur Food en Agri, gaat lidmaatschap van de federatie een rol spelen in financieringsafspraken. Het lidmaatschap is feitelijk onmisbaar, zegt hij. De bank heeft een onbekend geldbedrag vrijgemaakt voor een herstructureringsfonds.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Ik zou niet een ex-commissaris van een bank dit rapport laten schrijven. Er zijn zat anderen die het ook kunnen doen.

 • robert1

  over 5 jaar zegt hij die ook over de varkens- en melkveehouderij.

 • pinkeltje

  Achteraf weten we het allemaal wel. Stel dat de banken aanhoudend terughoudend waren geweest en de glastuinbouw een florerende sector was geweest. Was de wereld te klein geweest omdat die banken met hun pessimistische verwachtingen de uitbreiding van de sector zitten tegen te houden. Net zo met de melkveehouders die uitbreidden. Houden de banken uitbreiding tegen en was de melkprijs nu heel goed dan had iedereen moord en brand geschreeuwd dat die banken geen ondernemers zijn. De sector is er erg goed in om het zichzelf moeilijk te maken. Kun je niet alleen de bank de schuld van geven.

 • farmer4life1

  Altijd leuk om te weten dat het globaal is en niet lokaal.

  Dus hieruit kunnen we concluderen dat melkveehouders ook teveel zijn gefinancierd met dezelfde criteria als hierboven beschreven zijn. Over 15 jaar kunnen wij hetzelfde verwachten.

  De varkenshouderij is 5 jaar achter de tuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.