Home

Nieuws 15 reacties

Advies: fors meer mest verwerken

Wageningen – Veehouders moeten veel meer mest gaan verwerken. De Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM) adviseert een forse verhoging van de percentages verplichte mestverwerking in 2016. In mestregio Zuid zou het van 50 procent in 2015 naar 74 procent in 2016 moeten gaan. In Oost moet het percentage omhoog van 30 procent in 2015 naar 62 procent van het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau. Buiten de mestregio's Zuid en Oost kan het verwerkingspercentage 10 procent blijven.

Het advies 'Mestverwerkingspercentages 2016', donderdag in Wageningen gepresenteerd, vormt een belangrijke basis voor het besluit dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken later dit jaar neemt over de definitieve mestverwerkingspercentages die gaan gelden in het jaar 2016.

Scenario's

De hogere percentages geven het zogenoemde basisscenario weer. Daarin is de mestproductie gelijk gesteld aan 2014 en wordt uitgegaan van een volledige opvulling van de plaatsingsruimte in de gebieden Zuid en Oost. Verondersteld wordt dat de plaatsingsruimte voor fosfaat buiten die regio's voor 85 procent wordt benut. Er is ook geen rekening gehouden met de vrijstellingen voor mestverwerkingen, zoals voor stromest en regionale mestafzet, maar volgens het CDM heeft dat een 'relatief beperkt effect'.
Veel groter is het effect van een betere acceptatie van dierlijke mest buiten de concentratiegebieden. Een stijging van de acceptatiegraad met 5 procent leidt tot lagere verwerkingspercentages van 51 procent in Oost en 64 procent in Zuid. Maar ook het totale effect van vrijstellingen en van de groei van de melkveehouderij spelen een rol. De groei van de melkveehouderij is volgens het CDM nog lastig in te schatten, omdat de effecten van het beleid nog niet duidelijk zijn. In een van de scenario's rekent het CDM met een groei in productie van melkveefosfaat met 4 miljoen kilo als het fosfaatplafond van melkvee (84,9 miljoen kilo fosfaat) niet wordt overschreden. In combinatie met een hogere acceptatiegraad van 90 procent in gebied 'Overig' en het effect van de vrijstellingen komt het CDM op adviespercentages van 62 procent in Oost, 72 procent in Zuid en 10 procent in overig.

Alle mestsoorten

De genoemde percentages gelden voor alle mestsoorten. Als rekening gehouden wordt met de veel hogere verwerkingsgraad van pluimveemest, 70 tot 100 procent, is de verwerkingsplicht voor 'overige mest' (vooral varkens- en rundveemest) fors minder, concludeert het CDM. De verwerkingspercentages voor de overige mest zijn dan 20 tot 30 procent lager voor overige mest dan in het basisscenario. In hoeverre dat soelaas biedt is afhankelijk van de mogelijkheid om de capaciteit van de pluimveesector te benutten voor andere sectoren. Dat kan bijvoorbeeld door het overdragen van mestverwerkingsplicht, maar is afhankelijk van de vraag in hoeverre er een schot blijft tussen de pluimveesector en andere sectoren.

De uiteindelijk vaststelling van de percentages voor 2016 zal later dit jaar gebeuren door Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

Advies

In oktober 2014 adviseerde het CDM ook al om de verwerkingspercentages fors te verhogen. Dat advies is toen niet gevolgd door Dijksma. De percentages voor 2015 werden pas in december 2014 vastgesteld.

Volgens Oene Oenema ligt het totale fosfaatoverschot landelijk tussen 37 en 56 miljoen kilo fosfaat, die hoeveelheid moet in principe verwerkt worden.  De uiteindelijke hoeveelheid is vooral afhankelijk afhankelijk van de acceptatie van dierlijke mest buiten de concentratiegebieden in de akkerbouw. En van de toename van de fosfaatproductie door de melkveehouderij. Het verwerkingspercentage ligt dan landelijk tussen 42 en 58 %. Oost 45 tot 72 %. Zuid  52 tot 83 %. Overig blijft 10 %.

Lees ook: Omvang fosfaatverwerking in 2014 bijna op niveau

Laatste reacties

 • zon

  Echte deskundigen weten wel dat wat je op het land mag brengen nu al te weinig is.
  Als je dat weet,weet je ook dat het rekensommetje hierboven al niet meer klopt.

 • Piet Piraat

  Zon, als ik je een plusje kon geven deed ik dat.

 • maxisprint


  Pw gehaltes op percelen gezakt tot 23 door dit mestbeleid, waar moet dat heen met zulke 'deskundigen' ?

 • .....

  Ik ben altijd al benieuwd geweest naar de politieke voorkeur van dhr Oenema.

  Zodra we die weten kunnen we zijn uitspraken in de juiste context plaatsen 

 • alco1

  Met fosfaatplafond zal verwerking nooit van de grond komen.

 • gjh

  wordt het niet eens tijd dat Oenema naar het bejaarden huis gaat. Die snapt er echt niets van. Je ziet toch dat de grond naar mest verlangt. En dat noemt zich DESKUNDIG.

 • daan1908


  Geen  zorgen  komt  eraan  .

 • agratax2

  Mest beleid is niet bedoelt om de landbouw in staat te stellen om te produceren. Het is gemaakt door de politiek op aandrang van de antie lokale voedsellobby, die niet anders doet dan de aarde 'redden' voor het nageslacht. Zij denken niet aan eten voor het huidige en het nageslacht. Nee eten kopen ze wel bij de hongerende mensen elders die geen geld hebben om het voedsel zelf te kopen.

 • leftturn

  artikel is een matige voorspiegeling van de presentatie. er is nergens gesteld dat we in 2016 hier naar toe moeten. bij alle inzichten/scenario's is dit het theoretische overschot.
  als sectoren zijn we zelf aan zet om hogere normen te onderbouwen met cijfers. ook de fraudebestendigheid is een belangrijke. dit wordt best onderkend door de deskundigen.
  bovenstaande rekensom is gemaakt op basis van bestaande gegevens/normen. 

 • kalkar

  Allemaal gelul in de ruimte, gebruikersnormen omhoog en weg is het zgn. overschot. Maar dat wil de roverheid niet want dan blijven er teveel (varkens)boeren bestaan. De grond kan veel meer aan dan de huidige veel te lage normen, zelfs een blinde ziet dit behalve de corrupte roverheid, en iedereen die er van meevreet.

 • kleine boer

  advies: fors meer op het land en de wei !!

 • agriholland

  En dan te bedenken dat verwerking in Brussel niet in mindering gebracht wordt op de geproduceerde mest. Brussel gaat evenmin uit van de plaatsingsruimte. Werk aan de winkel in Brussel dus...

 • glaasje

  Mee eens kleine boer en kalkar.  FORS MEER MEST OP HET LAND EN FORS MINDER DESKUNDIGEN IN DIT LAND. Dit land gaat kapot aan al die zogenaamde deskundigen die niets van de praktijk weten

 • John*

  de mestophaalbijdrages in zuid zijn dit jaar aardig stabiel gebleven en vergelijkbaar met vorig jaar. (de extra verwerking heeft een stijging voorkomen!!)

  in oost zijn de ophaalbijdrages flink gestegen en daar lijkt me dan ook werk aan de winkel.

  voorstel in oost de verwerking ook naar 50% en de rest t zelfde laten.

 • gjh

  juist glasje 100 procent mee eens.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.