Home

Nieuws 5 reacties

'Versnel invoering mestvergisting'

Den Haag - Een groep van 29 klimaat- en energiewetenschappers vindt dat de de invoering van mestvergisting moet worden versneld om de uitstoot van broeikasgassen meer terug te dringen.

De groep vraagt de regering om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank, die vorige maand bepaalde dat Nederland tekortschiet in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

'Rechter heel schappelijk met emissiebeperking'

De wetenschappers vinden dat de rechter nog heel schappelijk is met de opgelegde emissiebeperking, gezien de afspraken die daarover internationaal zijn gemaakt. Daarbij komt dat - volgens de wetenschappers - de vermindering van de uitstoot goed haalbaar is tegen beperkte kosten en mogelijkerwijs 'zelfs met maatschappelijke baten - nog los van de klimaatbaten'.

Veel energiewinst te behalen

De wetenschappers, onder wie de Wageningse hoogleraren Arjen Wals en Emiel Wubben, stellen onder meer dat er nog veel energiewinst valt  te behalen, waardoor de uitstoot van CO2 wordt vermindert.  Een van de opties is 'de versnelde implementatie van mestvergisting die met name de methaanuitstoot (een zeer krachtig broeikasgas) uit de landbouw kan helpen terugdringen, en een aantrekkelijk potentieel (zo'n 2 miljard kubieke meter per jaar in 2020) aan groen gas kan helpen ontsluiten'.

Laatste reacties

 • Mozes

  Tegen welke prijs? 

 • alco1

  Ik heb al eens gesteld dat doordat er veel energie in de vorm van gas olie steenkool opgeslagen is in de aardbodem, leven mogelijk werd.
  Dit er weer uit halen is de doodsteek voor het aardse leven.
  Energie opwekken zonder onderaardse voorraden is een 'must'zonder prijs kaartje. 

 • .....

  Stimuleren van  mestvergisting of het gebruik van bewerkte  mest als kunstmest daar hoef je geen medewerking te verwachtten van dit Randstadkabinet, die willen het liefst zo snel mogelijk de veehouderijsector in Nederland de nek om draaien...................................

 • daan1908


  Men  moet  dit  verhaal  toch  iets  breder  zien .  Alle  sectoren  in  Nederland   zullen  iets   moeten  ivm  uitstoot  broeikasgassen .

  Een  voorbeeld , waarom  laten   meerdere  zuivelfabrieken    de  vrachtwagens  al  op  LNG  rijden ,   het    antwoord   is  simpel   ons  produkt  dat  door  de  consument  wereldwijd  gekocht  wordt   wil  alles   weten   van  het  voedsel  en  vergelijkt  het  met  de  andere  aanbieders .

  Ook   de  inkoopkant  de  supermarkt  kijkt  hier  naar .

  Eindresultaat  zal  zijn   dat  diegene  die  niet  zijn  best  doet  zal 

  verdwijnen  uit  de  schappen .

 • alco1

  Daan. We moeten iedereen ervan overtuigen dat consumeren van vlees, melk e.d. geen invloed heeft op de opwarming van de aarde.
  Hoe meer er geconsumeerd wordt, hoe meer er voedsel voor moet komen. Dit is de zuiverste krinloop die er is.
  A
  Onderaardse brandstoffen verbruiken is de boos doender, maar dat treft ook de regelgever, dus wordt het probleem maar bij de boer neergelegd.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.