Home

Nieuws 7 reacties

Vergunningaanvragen Nbw blijven liggen in Utrecht

Utrecht - De Provincie Utrecht vreest dat nog veel vergunningen die aan veehouderijen zijn verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) zullen sneuvelen bij de Raad van State (RvS).

Nadat medio juli de RvS zes vergunningen vernietigde, is de provincie bang dat hetzelfde zal gebeuren met de overige vergunningen waartegen bezwaar is gemaakt bij de RvS. Utrecht waagt zich daarom niet meer aan het afhandelen van de nog honderden liggende vergunningaanvragen van veehouderijen die voor de invoering van de nieuwe wetgeving zijn ingediend.

Twijfels over werkwijze depositieban

Bij de vernietigde uitspraken had de RvS twijfels over de werkwijze van de Utrechtse depositiebank. De samenhang tussen vulling en uitgifte van de depositiesaldo's in de depositiebank was volgens de RvS onvoldoende. Daarnaast stelde de Raad van State dat de provincie bij de drempelwaardebesluiten – vergunningen die verleend zijn waarbij sprake is van een hele kleine toename van stikstofuitstoot – had moet onderbouwen waarom die kleine stikstoftoename niet tot risico's voor de instandhouding van de stikstofgevoelige habitat en leefgebieden leidt.

Bezwaarmakers gelijk

In totaal is tegen 130 verleende Nbw-vergunningen in Utrecht bezwaar gemaakt, in 80 gevallen staat de depositiebank ter discussie. Tot nu toe is in veertig zaken uitspraak gedaan. Volgens een woordvoerder van de provincie worden de bezwaarmakers de laatste tijd in veel zaken in het gelijk gesteld.

Bombardement aan bezwaar- en beroepszaken

Alle 130 Nbw-zaken zijn overigens aangekaart door de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB), in driekwart van de gevallen samen met de Vereniging Leefmilieu. Naast de provincie Utrecht heeft ook de provincie Overijssel een 'bombardement' aan bezwaar- en beroepszaken om de oren gekregen van deze beide milieuactiegroepen, namelijk 230 zaken.

Niet meer afgehandeld

Op dit moment heeft Utrecht nog circa 250 tot 300 vergunningaanvragen van veehouders liggen die van voor de invoering van de nieuwe wetgeving Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn. Net als de zaken die nu bij de RvS liggen zouden die in principe volgens de oude wetgeving moeten worden afgehandeld. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat het gros van die vergunningaanvragen niet meer afgehandeld kan worden omdat de Utrechtse depositiebank, na de RvS-uitspraken, volgens Utrecht niet meer gebruikt kan worden. Hierdoor kunnen salderingen niet meer uitgevoerd worden.

Nieuwe aanvraag via PAS

Bedrijven die een vergunningaanvraag hebben lopen is per email gewezen op de mogelijkheid om via de PAS, die sinds 1 juli in werking is getreden,  een nieuwe aanvraag te doen. Daarvoor moet trouwens wel eerst de oude aanvraag eerst worden ingetrokken.

Laatste reacties

 • Vergunning hulp

  Het mogen duidelijk zijn dat in het land van de vergunningen veel is- en nog gaat veranderen. Alle veranderingen zijn al jaren aan de gang en hebben als oorsprong veelal eerdere incidenten. Het bevoegd gezag, overheden, gemeenten en veiligheidsregio's hebben de stelling dat de verantwoordelijkheden daar moeten worden gelegd waar ze horen, namelijk bij de ondernemers, u als bedrijf. De visie is ontstaan na enkele grote incidenten als Volendam, Enschede, Moerdijk en andere rampen, waarbij bleek dat ook het bevoegd gezag steken had laten vallen en mee verantwoordelijk waren. Het gemeenten bestuur en ministeries willen dat niet, waardoor de lat steeds hoor is gelegd. Iedereen dit zich in.

  wanneer u hulp nodig heeft wil ik u graag van dienst zijn.

  Theo Fransen

 • Vergunning hulp

  Het bevoegd gezag- en overheden mogen het voorbestaan van uw onderneming niet onmogelijk maken. In dit geval zou het handig zijn om gezamenlijk op te trekken, de minister te laten bewegen een bijeenkomst te organiseren- en om een eenstellingname vragen. Voor zover ik het artikel kan ontrafelen lijkt het er op dat u als ondernemers tussen twee overheid organisaties in zit. En dat er beter moet worden gecommuniceerd. In de tussentijd gaat u gewoon door met uw onderneming, tot de verschillende ambtenaren weten hoe zij het ontstane probleem gaan oplossen en met 1 verhaal naar de markt, u dus, gaan komen. 

  Wanneer u hulp wenst van mij kunt u mij benaderen via mijn mail adres, LinkedIn of andere op internet beschikbare manieren. 

  Theo Fransen BSc MBA
  vergunning hulp

 • koeboertje

  Theo het ligt niet aan de politiek , maar aan een aantal mensen verenigt in mob die op ALLE vergunningen bezwaar aantekent , en het liefst op de laatste dag van de in spraaktermijn een paarhonderd bezwaren inzenden zodat de ambtenaren dit weer binnen zes weken moeten beantwoorden, zoniet krijgt het clubje nog een paarduizend euro schadevergoeding.
  Positieve uitspraken van de raad van state vechten ze allemaal weer aan,
  Zelfs weidegang en mesruitrijden vechten ze aan omdat dit volgens hen schade aan natuur verorzaakt

  Theo verdiep je eerst eens verder in de materie voordat je hulp gaat geven

 • ...............

  Het zal Theo ook wel om de euro tjes gaan

 • tinus888

  ja Tejo je maakt geen beste beurt hier

 • agratax2

  Uit bovenstaand artikle blijkt weer duidelijk; 'Nederland wordt geregeerd door een heel klein groepje grootte schreeuwers'. Zij weten alle vergunningen die hen niet zinnen zo te vertragen, dat een ambtenaar eenvoudig niet meer zijn werk durft te doen. Dit alles zou minder erg zijn als Den Haag zijn verantwoording neemt en deze hele inspraak en verweer acties nagenoeg onmogelijk maakte middels wet en regelgeving. Laat iedere organisatie die bezwaar aantekent tegen aan wettelijk genomen ambtelijke besluiten eerst met b.v. een borg van Euro 50.000 over de brug komen. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de WOB waarbij de meest idiote en onbelangrijke vragen binnen 6 weken beatwoord moeten zijn en anders boete aan de overheid. Wij  maken besturen onmogelijk met onze doorgeslagen democratische regelgeving, waarbij iedereen alle wettelijke procedures via andere wettelijke procedures kan frustreren en in zijn persoonlijke frustratie dit ook doet. 

 • juur

  Laat  de overheid eerst eens goede regelgeving maken. geen minimale zoals nu het geval is. Het kan toch niet zo zijn dat tussen 50 en 100 meter van woningen  de  grootste stallen gebouwdt kunnen worden. Dit  is toch een grof schandaal.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.