Home

Nieuws 5 reacties

Verdienmodel landbouw werkt niet meer

Leuven - Het huidige verdienmodel in de landbouw werkt niet meer. Dat constateert Georges van Keerberghen, lid van het hoofdbestuur van de Boerenbond, de Vlaamse belangenbehartiger voor agrariërs. Hij onderhandelt met supermarkten en handel over een betere ketenpositie voor boeren.

De Boerenbond wil op korte termijn toeslagen voor varkensvlees en melk. Voor eind augustus moet ­bekend zijn hoe supermarkten de boeren tegemoet gaan komen. Voor de lange termijn wordt gezocht naar manieren om forse prijsfluctuaties in te dammen.

"We zijn op zoek naar een ander prijsmodel. We denken aan de invoering van een A- en B-prijs. Een boer kan dan een deel van zijn productie op contract leveren tegen een vaste prijs en een deel op basis van de dagprijs. Nederlandse bedrijven die aan Belgische afnemers leveren krijgen dan ook te maken met dit prijsmodel", aldus Van Keerberghen.

Minder dalingen, meer pieken

Het voordeel hiervan is dat forse inkomensdalingen voor de boer worden tegengegaan. "Tegelijk kan hij toch profiteren van prijspieken. De afnemer is op zijn beurt verzekerd van product. In het individueel contract kunnen overigens ook andere voorwaarden worden opgenomen. Denk aan kwaliteitseisen en tijdstip van leveringen. Het geeft een boer meer ­zekerheid van afzet en voorwaarden, maar hij raakt ook een deel van zijn vrijheid kwijt."

Ander verdienmodel

Boeren moeten meer vraaggericht gaan produceren."We moeten toe naar een ander verdienmodel in de landbouw. Dat begint bij een meer marktgerichte productie in plaats van aanbodgericht. Het huidige verdienmodel werkt niet meer", zegt van Keerberghen.

"Een boer drijft het volume op als de kosten stijgen en marges onder druk staan. Economische wetten schrijven voor dat het aanbod daalt als de prijzen slecht zijn. In de varkenshouderij gebeurt het tegenovergestelde. De markt reguleert het volume niet meer. Dat is ook de reden waarom er de afgelopen vijf jaar meer varkens in Noordwest-Europa bij zijn gekomen in plaats van minder."

Overaanbod

De EU zegt dat er een overaanbod is van varkens en de markt zijn werk moet doen. "Maar het tegenovergestelde gebeurt. Varkenshouderijen zijn sterk gespecialiseerd en hebben recent veel nieuwe investeringen gedaan om aan milieu- en dierenwelzijnseisen te voldoen. Zij kunnen vanuit ­bedrijfseconomisch oogpunt niet de productie minderen. Daar komt bij dat het aantal varkens in Oost-Europa snel uitbreidt. Deze landen willen niet dat Europa maatregelen neemt om de varkenshouderij te saneren."

Samenwerking is essentieel

De mededingingsregels in de EU moeten worden opgerekt. "Boeren mogen nu niets in de keten. Om de boerenpositie in de keten te verbeteren is samenwerking met ketenpartijen essentieel. Boeren zijn de enigen die met verlies product mogen verkopen. Verder willen we dat de toeslagrechten vervroegd mogen worden uitbetaald aan boeren en het geld van de superheffing terug gaat naar boeren. Tot slot zijn we ook voor verruiming van de mogelijkheden om zelf product uit de markt te nemen."

Lees het interview in het weekblad, nummer 47.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  het verdienmodel is goed genoeg, alleen de extra onzineisen nekken ons, wordt hier ook weer aangegeven, recent veel investeringen gedaan om aan dierwelzijn en milieueisen te voldoen, hier moet we als de bliksem vanaf

 • John*

  probleem is dat het productieproces van varkensvlees een jaar duurt. de vermeerderaar duwt op t gaspedaal, de vleesvarkenshouder heeft t stuur vast en de slachterij mag op de rem trappen.. als de vlees/biggenprijzen goed zijn is verleidelijk om meer zeugen te gaan houden > pas een jaar later komen hiervan de varkens op de markt.  de productie van varkensvlees reageert dus met vertraging van een jaar op de varkensprijzen. dit i.c.m. met een wankel evenwicht geeft uitschieters naar boven en beneden in de marges. Door de productie meer vraaggericht in te gaan vullen is dit te voorkomen maar welke partij is er zo gek om nu al varkens voor volgend jaar te bestellen als ze toch wel over de schutting gegooid worden.

 • abjongeneel

  Boeren zijn de enigen die met verlies mogen verkopen??
  Sinds wanneer is dat aan  anderen verboden?Niet dat ik weet.
  Dus dat is beetje onzin.

  Verder, wanneer je in bijna alle landbouw en veehouderijtakken quotering wil, en daar komt zijn verhaal zo ongeveer op neer, dan is dat iets wat minder eenvoudig is dan hij denkt. Denk aan de verdeling over de landen en zo
  En politiek draagvlak is daar tot heden niet voor.
  Dus lage prijzen zal wel even doormodderen zijn.


 • agratax2

  Waarom zou deze vorm van A en B producten zo ingewikkeld zijn. Als ik het goed heb begrepen leven de Canadesen al jaren met melk quotum tegen een kosten dekkende prijs en industrie voor de marktprijs en kuikens zijn ook op contract tegen vooraf afgesproken prijzen. Als wij met elkaar roepen; 'Dit kan niet, is onwerkbaar', krijg ik het gevoel dat we met elkaar niet anders willen dan elkaar en onszelf uitmoorden. De Belgen geven aan te willen zoeken naar oplossingen om uit deze impasse te komen. 

 • farmer4life1

  Deze man heeft groot gelijk..  volgens mij snappen velen van de reacties het niet. Stap eens van je boeren bedrijf af en kijk om je heen. 

  Nergens zie je een marktwerking die voldoet aan de eerste levensbehoeften. 

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.