Home

Nieuws

Tijdelijke vrijstelling middel tegen muizen

Noordhoek - Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Luxan Mollentabletten in de strijd tegen de muizenplaag.

Het middel mag gebruikt worden in de onbedekte teelt van wintergraan, graszaad, aardappelen, koolgewassen, wortelen en de overige wortel- en knolgewassen.

Het mag worden ingezet tegen veldmuizen in de volgende gebieden:

  • Friesland: uitgezonderd de Friese Waddeneilanden,
  • Groningen: uitsluitend in het gebied ten noorden van de A7,
  • Flevoland: uitsluitend de gemeentes Noordoostpolder en Urk.

De vrijstelling vervalt uiterlijk op 15 december. De werkzame stof van Luxan is aluminiumfosfide.

De verwachting is dat de schade door de muizen zich bij gunstige weersomstandigheden uitbreid naar regio's in het noorden van Groningen en de Noordoostpolder.

Bewijs vakbekwaamheid Mollen- en Woelrattenbestrijding

Toepassing is voorbehouden aan mensen die in het bezit zijn van een bewijs vakbekwaamheid Mollen- en Woelrattenbestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de minister van Economische Zaken. Tevens geldt dat de toepasser dient te beschikken over een verklaring van een deskundige dat de schade is veroorzaakt door veldmuizen en dat toepassing noodzakelijk is.

Lees de exacte voorwaarden op www.officielebekendmakingen.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.