Home

Nieuws 33 reacties

Schenk: fosfaatrechten voorbeeld van verdeeldheid

Siem Jan Schenk, scheidend voorzitter van LTO Noord, noemt de discussie over de fosfaatrechten een voorbeeld voor de verdeeldheid binnen het 'agrarische huis'. "Extensieve bedrijven vinden dat ze latente ruimte op grond mogen benutten en dat vind ik zelf ook. Maar ook ondernemers met een stal zonder extra grond zien zichzelf als knelgeval", aldus Schenk in een interview met Boerderij.

Volgens Schenk is voor LTO Noord meer grondgebondenheid een keiharde voorwaarde geweest en dat blijft het ook. "Bovenal moet er snel duidelijkheid komen. Het fosfaatverhaal kent geen winnaars, maar dat moet je niet weerhouden om een standpunt in te nemen."

Volgens Schenk is het tempo van groei in de melkveehouderij ' in ieder geval onderschat.' "Het uitgangspunt was verantwoorde groei, maar nu is de grondgebondenheid een speelbal geworden van de politiek. In de Tweede Kamer is de regie volgens mij ook een beetje zoek op landbouwgebied en dat vertraagt de besluitvorming", aldus Schenk.

Minder invloed

Of de invloed van LTO is afgenomen is volgens Schenk moeilijk te zeggen: "De collectiviteit is in ieder geval afgenomen. Natuurlijk is er ook minder invloed op de markt via de overheid omdat er veel minder via het marktbeleid wordt geregeld. Collectieve oplossingen voor iedereen bestaan niet meer, de verschillen tussen bedrijven in sectoren zijn veel groter geworden. Maar ook zijn de verschillen tussen regio's minder scherp, we moeten niet doen of alle intensieve bedrijven in het Zuiden zitten en alle extensieve in Noord."

Forse reorganisatie

Siem Jan Schenk was als voorzitter van LTO Noord vanaf 2011 betrokken bij een forse ­reorganisatie. De afgeslankte organisatie is nu volgens Schenk weer financieel gezond. De organisatie is kleiner geworden en heeft onder meer de tak makelaardij afgestoten. Binnen LTO ­Nederland was Schenk portefeuillehouder Ruimtelijke ordening en Water. Het Programma Aanpak Stikstof, een landbouwvriendelijker plattelandsbeleid en het op de agenda zetten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer noemt Schenk als positieve resultaten. Spijtig vindt hij dat er geen landelijk akkoord is bereikt over de aanpak van ganzenoverlast.

 

U bent altijd voorstander geweest van een veel verdergaande samenwerking in LTO, het liefst als één organisatie, maar dat lijkt verder weg dan ooit. Gaat dat er nog een keer van komen?

"Dat ik voor één organisatie ben, heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken, nee. Met drie organisaties en alles wat er nodig is om dat in de been te houden blijft er gewoon geld liggen dat beter voor belangenbehartiging gebruikt kan worden. LTO Noord heeft nooit de eigen organisatie als doel beschouwd en wat mij betreft moet er een landelijke organisatie komen. Daarbij is er best ruimte voor regionale invulling, dat houden we ook bij LTO Noord met de regio's Noord, Oost en West.

De tegenstellingen tussen de organisaties van LTO kwamen recentelijk tot een kookpunt over fosfaatrechten voor melkvee.

"Laat ik daarover zeggen dat het een voorbeeld is dat de agrarische sector een verdeeld huis is. Extensieve bedrijven vinden dat ze latente ruimte op grond mogen benutten en dat vind ik ook. Maar ook ondernemers met een stal zonder extra grond zien zich als knelgeval. Voor LTO Noord is meer grond­gebondenheid een keiharde voorwaarde geweest en dat blijft het ook. Bovenal moet er snel duidelijkheid komen. Het fosfaatverhaal kent geen winnaars, maar dat moet je er niet van weerhouden om een standpunt in te nemen."

Is de groei van de melkveestapel niet totaal ­onderschat door LTO?

"Het tempo is in ieder geval onderschat. Het uitgangspunt was verantwoorde groei, maar nu is grondgebondenheid een speelbal geworden van de politiek. In de Tweede Kamer is de regie volgens mij ook een beetje zoek op landbouwgebied en dat vertraagt de besluitvorming. Dijksma heeft wat mij betreft een aantal zaken zeker goed gedaan, dan denk ik ook aan het PAS. Ook heeft ze geprobeerd dierrechten te voorkomen."

Heeft de lobby de laatste jaren niet geleden ­onder onenigheid en reorganisaties binnen LTO?

Schenk kijkt even nadenkend. "Tja, alle drie LTO-organisaties hebben het nodige moeten reorganiseren. Dat wij nu werken met regionale teams heeft wel geholpen en ik denk dat we als LTO Noord wel aan invloed hebben gewonnen. Tegelijkertijd zie je de ontwikkeling dat veel beleid is verhuisd naar de provincies, dan moet je op twaalf plekken zijn. En een belangrijke factor is dat er mede door het verdwijnen van de productschappen een heel ratjetoe aan extra instituties is ontstaan, daar hebben we er echt wel genoeg van onderhand."

Is de invloed van LTO afgenomen?

"Dat is moeilijk te zeggen, de collectiviteit is in ieder geval afgenomen. Natuurlijk is er ook minder invloed op de markt via de overheid omdat er veel minder via het marktbeleid wordt geregeld. Collectieve oplossingen voor iedereen bestaan niet meer, de verschillen tussen bedrijven in sectoren zijn veel groter geworden. Maar ook zijn de verschillen tussen regio's minder scherp, we moeten niet doen of alle intensieve bedrijven in het Zuiden zitten en alle extensieve in het Noorden." Grijnzend: "Qua overleg zouden die regio's nog wel kunnen leren van Oost en West. Misschien moeten we wel naar een sectoraal model van meer regionale belangenbehartiging waarin ook de vakbonden participeren. En dan ook meefinancieren, zeg ik er maar bij.

Maar alleen sectoraal kom je er niet. Er zijn genoeg zaken die over de sectoren lopen, zoals arbeid en fiscaal en sociaal-economisch beleid. Om wat te bereiken zijn tegenwoordig steeds meer coalities nodig, met maatschappelijke organisaties, werkgeversorganisaties en agribusiness bijvoorbeeld. Je moet in ieder geval zorgen dat het maatschappelijk debat niet met je aan de haal gaat, dan ben je echt de regie kwijt. LTO moet zich wat mij betreft dan ook meer richten op het maatschappelijk debat en minder op de politiek."

Lees het hele interview met Siem Jan Schenk in Boerderij #47.

Laatste reacties

 • alco1

  Ik zou me eerst maar eens even afvragen welke meerwaarde en noodzakelijkheid het fosfaatrecht heeft naast de AMvB.

 • Mozes

  Ondanks de AMvB groeide de melkveehouderij explosief. De AMvB was in zijn huidige vorm dus niet in staat de omvang van de melkveestapel binnen aanvaardbare grenzen te houden en grondgebondenheid voldoende te waarborgen. Ik ben geen voorstander van fosfaatrechten. Het was beter geweest om de effectiviteit van de AMvB te verbeteren door scherpere eisen te stellen. Met name door strengere eisen aan grondgebondenheid. Daarnaast had de stengere AMvB al enkele jaren geleden ingevoerd moeten worden zodat boeren ruim voor het einde van de melkquotering en de house in stallenbouw wisten waar ze aan toe waren. 
  De politiek was hierin versnippert en de belangenbehartiging was versnippert. Daarom krijgen wij nu fosfaatrechten die niet nodig waren geweest. 

 • Mozes

  Ik heb overigens de indruk dat mijn eigen mening over de AMvB en de fosfaatrechten niet zo veel verschillen van de mening die binnen LTO Noord bestaat. Dit in tegenstelling met de mening die blijkbaar binnen ZLTO bestaat. 

 • a van Gerwen

  Mozes, de AmvB is nog niet eens in werking!! Al die intensieve bedien en die dit jaar als gekken koeien zijn gaan houden, hoeven er volgend jaar pas grond onder te schuiven. Dat zal voor menig bedrijf nog een probleem worden, vooral in het zuiden waar grond nog schaarser is dan in het noorden.

 • Foxxy

  Waarom zouden fosfaat-beperkingen niet in eenzelfde wet (nb-wet) of pas kunnen gaan gelden !

  misschien een idee, kunnen we evt ammoniak rechten intern salderen met fosfaatrechten ? 

  Beide zijn groei-beperkers ! En de overheid heeft geen idee van waarde van beide ! 

  Zomaar een insteek !

  1 wet-regelgeving is makkelijker dan 2 ?

 • wmeulemanjr1

  Koeien Melken is wel wel een hele rare sport aan het worden. 

 • Mozes

  @toon23 #4, dat is dan ook het probleem. De AMvB had 3 á 4 jaar geleden al in werking moeten zijn. 

 • alco1

  Mozes. dan moet je niet zeggen in #2: 'Ondanks de AMvB groeide de melkveehouderij explosief.

 • alco1

  Je wringt je.

 • robert1


  ze hadden de fosfaarechten omstreeks 2002 nooit moeten afschaffen. Was er nu geen interne strijd geweest tussen noord-zijn / intensief-extensief en ga zo maar verder.

 • bellmonde

  Er was dus geen beleid. Ze doen een stropdas voor en doen zich voor als bestuurders.. Maar er zat niemand achter het stuur... Er was geen bestuur. De trekker reed gewoon door in het spoor..
  En ooo wat zijn we verrast dat er een beeeetje meer gemolken is... zonder superheffing... Ja, hoor. Als wij de deur los doen in het voorjaar lopen de koeien er 1 voor 1 rustig op hun dooie gemak uit.. Ach, 80 % blijft gewoon in de stal.. interesseerd ze helemaal niet !!

 • 344412

  Omdat de AMvB te laat ingevoerd is moet Den Haag ook maar accepteren dat het fosfaatplafond enkele jaren wordt overschreden. Rustig de lage melkprijs en de AMvB z'n werk laten doen, kijken we over 3 jaar wel hoe groot het probleem echt is.

 • a van Gerwen

  @8 inderdaad, je probeert je er onder uit te praten

 • zon

  De verdeeldheid tussen de melkvee en varkens/pluimvee sector was er al veel langer.
  Nu die er is binnen de melkveehouderij is het pas een probleem.

 • Dynastie


  geen fosfaat rechten ,maar 4 koeien per ha

  en alle anderen regels afschaffen

 • gjh

  mozes je lult je vast typisch LTO

 • Mozes

  Het was voor alle betrokkenen duidelijk dat de AMvB in zijn huidige vorm de groei van de veestapel niet stop zette. Het maakte de groei hooguit een beetje moeilijker. In de varkenshouderij en pluimveehouderij is jaren geleden al een limiet gesteld van 'zoveel en niet meer'. Dat de melkveehouderij vervolgens vrijwel ongelimiteerd kon groeien was politiek onaanvaardbaar. Iedereen wist dus dat er een limitering zou komen. De enigste mogelijkheid om fosfaatrechten te voorkomen was een AMvB met zodanige regels en al enkele jaren geleden ingevoerd dat die de groei van de melkveestapel voldoende zou beperken. Door zowel verdeeldheid in de belangenbehartiging als in de politiek is die er niet gekomen. Dus komen er nu fosfaatrechten. 

 • Peerke1

  Volgens mij hebben veel bestuurders zitten slapen. Slaap lekker door zou ik zeggen.

 • alco1

  Mozes. Waarom zou het AMvB in de huidige vorm de groei niet stopzetten?

 • drevanhelmond1


  Siem jan zegt wel iets wat waar is.

  Intensieve veehouders ziten niet alleen in het zuiden.

  Als dat LTO Noord dat onthoud zijn we al een heel eind!

 • alco1

  En wat is er mis met groei als het volledig geplaatst, cq, verwerkt wordt.
  Iets wat het LTO ook altijd de boeren voor ogen hield.

 • drevanhelmond1


  Siem jan zegt wel iets wat waar is.

  Intensieve veehouders ziten niet alleen in het zuiden.

  Als dat LTO Noord dat onthoud zijn we al een heel eind!

 • agratax2

  Deels gaat het inview over de Verdeeldheid binnen de LTO en dat vergroot nu net de macht van Den Haag. De boeren zullen niet meer met een fosfaat voorstel in Den Haag komen. Noord wil iets anders dan Zuid of anders gezegd Extensief wil anders dan Intensief (snelle groeiers met te weinig kapitaal om de hun oppervlakte grond te laten meegroeien). Er is nu maar een instantie meer die kan bepalen hoe het verder gaat en dat is politiek Den Haag, met aan het roer de Grote Schreeuwers m.b.t. milieu en dierenwelzijn gesteund door een totaal ontwrichte zuivelmarkt. Hier kan zelfs onze Staatssecretaris niet tegen op vrees ik. 

 • Mozes

  @alco #19, je hoeft voor de extra koeien maar voor de helft grond te hebben. 

 • Mozes

  @drevanhelmond #20, een intensief melkveebedrijf is geen probleem. Een te intensief land is een probleem. 

 • alco1

  Weet je wat het probleem is. De mensen die verkondigen dat Nederland een intensief land is. In vergelijking met het buitenland misschien of zeer plaatselijk, maar dat doet niet ter zake.

 • Bertens

  Houd toch eens op met al die regels. Laat iedereen vrij produceren zoveel of zo weinig als hij wil, de markt doet zijn werk wel. Komt er te veel van een product dan zakt de prijs, wordt er te weining geproduceerd dan stijgt de prijs.
  De producent zal aan de hand daarvan zijn productie wel aanpassen. De sterke blijven over, de zwakste vallen af. Makkelijk geredeneerd hé. Het is allemaal niet zo moeilijk. Het kost waarschijnlijk wel veel ambtenaren en adviseurs hun baan.

 • Kaiser

  Agratax, een paar jaar geleden stond er een verklaring van een LTO bestuurder in mijn regionale krant dat in het verleden LTO altijd de landbouwparagraaf voor de regering heeft geschreven. De Haag leunt volledig op LTO. Dus als LTO met lege handen staat dan staat Den Haag ook met lege handen.  Niks geen meer macht voor Den Haag wanneer er verdeeldheid binnen LTO is.
  Je ziet het ook aan de LTO werkgroep die onlangs begonnen is met het uitwerken/samenstellen van het beleid van de fosfaatrechten.
  Handige jongens daar in Den Haag. Laat LTO dat beleid rond fosfaatrechten maar in elkaar zetten. Dan hoeven de Hagenaars het zelf niet te doen en kunnen het gewoon van LTO overnemen.

 • Mozes

  @Bertens #27, je mag zoveel produceren als je wilt. Alleen de manier waarop je produceert is aan regels onderworpen. Dit in belang van milieu, dierwelzijn en leefbaarheid voor andere mensen in Nederland. 

 • schoenmakers1

  zo is het bertens #27, het is ten gunste van de ambtenaren en adviseurs, alle andere dingen die er bij gehaal worden zijn smoesjes

 • veldzicht


  Maar Mozes wat is dan het probleem? Als een boer 5 koeien per ha wil houden en hij han het oveschot aan mest netjes bij ,n akkerbouwer  brengen  of op een
  andere manier wegzetten dan is er toch geen probleem meer.kan hij die mest dan niet kwijt dan is het die boer zijn pakkie an, dat moet hij dan ook maar zelf oplossen en hebben we al die regelbrij van de overheid helemaal niet nodig.
  en wat betreft milieu,dierwelzijn en leefbaarheid, als dat niet in orde is krijg je nergens vergunning voor  daar kunnen de burgers en actiegroepen  genoeg bezwaren tegen maken.

   

   

 • leo,s vriend

  veldzicht, DAT is nu juist het probleem, de maatschappij wil niet meer dieren in NL, en Europa heeft ook liever minder dieren in NL (concurrentie)
  Daar hebben we mee te dealen,hoe beroerd ook.

 • Foxxy

  Lieve collega's

  Nederland agrarisch exportland #2 ter wereld ! 
  Zomaar voor de vuist weg, Californië , gemiddeld melkvee bedrijf rond 1000 koeien !
  een fatsoenlijke boterham is gewenst !
  ik, 60000 liter meer, 25000 euro minder!
  (wie niet?)  (tm juli dit jaar)
  meer beperkingen ? Jippie !!!

  Laten de supermarkt-inkopers nu maar eens de cijfers vrijgeven !

  Fosfaat-toestanden ? Keiharde flauwekul!

  aantallen dieren op een maximum ? OK !

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.