Home

Nieuws 1 reactie

Rabobank leent minder aan agrariërs

Utrecht - De kredietverlening van Rabobank aan de food- en agrisector in Nederland is in de eerste helft van 2015 opnieuw gedaald. Via lokale Rabobanken staat nu €28 miljard uit bij bedrijven in de sector, tegen €28,4 miljard eind 2014.

De kredietverlening aan grootzakelijke klanten en agrariërs in het buitenland groeide juist fors. In een toelichting hekelde topman Wiebe Draijer het beleid ten opzichte van de varkenshouderij.

Minder kredietverliezen

De 108 lokale banken financieren bedrijven tot een omzet van €250 miljoen, in de agrarische sector vooral boeren, tuinders en loonwerkers. Voor deze categorie krimpt al enige tijd het uitstaand krediet, deels omdat door lage prijzen in de glastuinbouw, varkenshouderij en nu ook melkveehouderij bedrijven minder krediet vragen en kunnen krijgen. Financieel directeur Bert Bruggink benadrukt dat het uitstaand krediet eerder juist wat opliep omdat melkveehouders veel investeerden in aanloop naar de afschaffing van het melkquotum.

Pijn door Russische sancties

Bruggink zegt dat de Russische sancties 'best wel veel bedrijven' financieel pijn doen. In de melkveehouderij zitten volgens Bruggink relatief veel bedrijven 'ver in de bandbreedte van hun financiering', dus vlakbij het moment dat ze meer geld dan is afgesproken nodig hebben. Van acute zorg over is volgens hem geen sprake omdat financieringen zijn verstrekt op basis van een melkprijs die nog lager ligt dan de huidige koers.

Volgens Bruggink geldt hetzelfde voor de varkenshouderij. Draijer voegde hieraan toe dat de varkenshouderij, die in Nederland sneller aan nieuwe milieueisen moet voldoen dan in andere landen. Niet eerlijk dus, aldus Draijer, die benadrukt dat de varkenshouderij "een hartstikke Europese sector" is.

Sterke internationale groei

De kredietverlening aan grootzakelijke klanten en de internationale retail groeide met 8 procent tot €59,5 miljard. Rabobank groeit onder meer in Brazilië, Australië en de VS. De meeste groei vindt plaats bij kredieten voor boeren en tuinders in het buitenland. Ook de leasing in de agrarische sector nam een gezonde 6 procent toe tot €11,2 miljard.

Meeste geld in vleessector

De totale food- en agriportefeuille groeide per saldo 5 procent. Bijna een kwart van het geld staat uit in de vleessector, 19 procent in de graan- en oliezadensector en 14 procent in de zuivelsector. De wereldwijde food- en agrisector is nu goed voor 22 procent van de totale kredietportefeuille van Rabobank, en staat centraal in de strategie van Rabobank naar de toekomst toe.

Rabobank boekt fors meer winst

Rabobank heeft in de eerste helft van het jaar fors meer winst geboekt dan een jaar eerder. De winst steeg met meer dan 40 procent tot €1,5 miljard. De stijging is vooral te danken aan herstel van de economie in Nederland. Hierdoor daalden de kredietverliezen enorm, al trok de vraag naar krediet vanuit het bedrijfsleven in Nederland nog niet aan.

Rabobank-topmannen Bert Bruggink (rechts) en Wiebe Draijer tijdens de toelichting van de halfjaarcijfers

Minder kredietverliezen agri

Rabobank stopte €356 miljoen in de stroppenpot, tegen bijna €1,2 miljard in de eerste helft van 2014. Het bedrag ligt ook ruim onder het langjarige gemiddelde.

Nieuwe strategie voor Rabobank

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer noemt het essentieel om de kosten verder te verlagen en de opbrengsten te verhogen. Hij wijst op de hogere kapitaalseisen die op de bankensector af komen. In december ligt een nieuwe strategie voor de bank klaar.

Een paar dingen staan alvast vast: Rabobank blijft een coöperatie en wil aan die ondernemingsvorm meer invulling geven. Ook zoekt Rabobank internationaal blijvend groei met de food & agrisector, die goed is voor 22 procent van de totale kredietportefeuille.

Nog steeds betrouwbaarste bank

Volgens Draijer lijkt aan de reputatiedaling die optrad na de Libor-schikking een einde te zijn gekomen. Rabobank wordt volgens onderzoek nog steeds de betrouwbaarste bank gevonden in Nederland.

Eén reactie

  • PosthouwerBoerkamp

    Dat onderzoek over 'betrouwbaarheid' is óf intern geweest óf klanten móeten dit wel zeggen, want anders......dat de winst sterk groeit, is te begrijpen, zodra zich een liquiditeit probleempje voordoet, worden bedrijven opnieuw getaxeerd en dus lager gewaardeerd en gaat gewoon de rente direct omhoog omdat de Eigen Vermogenspositie lager wordt, het lijkt net Monopoly, als je eenmaal achter bent, kom je nooit weer bij. Hoe heette dat 'spel' ? MONO Poly

Of registreer je om te kunnen reageren.