Home

Nieuws laatste update:31 aug 2015

Minder prijsschommeling moet landbouw België redden

Brussel - In België zijn afspraken gemaakt om een aantal maatregelen te nemen die ervoor moeten zorgen dat de prijsvolatiliteit in de agrarische sector wordt afgezwakt; te grote prijsschommelingen moeten worden voorkomen.

Hiermee willen de Belgen een oplossing vinden voor de financiële moeilijkheden waarin veel agrarische bedrijven verkeren. Vertegenwoordigers van de landbouw- en bankensector hebben dit besloten in een overleg met de betrokken federale minister Willy Borsus (landbouw) en Kris Peeters (economie) en de Vlaamse en Waalse landbouwministers Joke Schauvliege en René Collin.

Marktvolatiliteit drukt op bedrijven

Borsus schetst in duidelijke bewoordingen het probleem van de Belgische agrarische sector: "De vele veranderingen op de landbouwmarkt brengen voor de sector heel wat uitdagingen mee. De huidige marktvolatiliteit drukt op het bedrijfsmodel van bepaalde bedrijven en kan financiële moeilijkheden veroorzaken. Vooral de melkvee- en varkenshouders hebben het zwaar te verduren en kennen heel wat financiële en liquiditeitsproblemen."

Ieder geval afzonderlijk bekijken

Volgens vertegenwoordigers van de bankensector, de Febelfin, blijkt uit een eerste analyse van de financiële toestand bij de melkveehouders en varkenshouders dat het het beste is om ieder geval afzonderlijk bekeken moet worden en vervolgens een pasklare oplossing te kunnen bieden voor individuele bedrijven.

Agrarische bedrijven die financiële problemen ervaren, moeten wel op tijd bij hun bankadviseur aan de bel trekken, is het advies van de bankensector. "Op die manier kunnen specifieke en doelgerichte oplossingen besproken worden", aldus een vertegenwoordiger van de Febelfin.

Aanvullende financiering en uitstel aflossing

Mogelijkheden waar de Febelfin aan denkt om de problemen op de landbouwbedrijven te verlichten zijn bijvoorbeeld een aanvullende financiering, uitstel van kapitaalaflossing, verlenging van de looptijd van het krediet of een gemengde of alternatieve formule.

Kijken naar structurele maatregelen

Op middellange termijn willen de federale en regionale overheid samen met de landbouwsector een analyse maken van de situatie. "We willen kijken welke structurele en reglementaire wijzigingen er op regionaal, federaal en Europees niveau kunnen genomen worden om tot een duurzame verbetering van de toestand in de landbouwsector te komen", aldus federaal landbouwminister Borsus.

Tot slot zal er een taakgroep opgericht worden die bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken sectoren en de overheid die de situatie permanent zullen opvolgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.