Home

Nieuws 3 reacties

Minder omzet en meer winst voor ForFarmers

De omzet van ForFarmers daalt licht bij een stijgende voerafzet. De nettowinst steeg naar €23 miljoen. Het bedrijf gaat in 2016 naar de beurs.

De omzet van veevoerbedrijf ForFarmers daalde in het eerste halfjaar van 2015 met 1,2 procent naar €1,16 miljard. De totale voerafzet steeg met 3 procent naar ruim 4,5 miljoen ton inclusief de afzet van aangekochte bedrijven. In het Verenigd Koninkrijk werd 5 procent meer voer verkocht. De afzet in Duitsland en België was stabiel. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die afgelopen vrijdag werden gepresenteerd.

Yoram Knoop, CEO van ForFarmers noemt de marktomstandigheden in de agrarische sector 'uitdagend' omdat de inkomsten bij boeren onder druk staan. Hij verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een hogere nettowinst over het hele jaar 2015 ten opzichte van 2014.

Meer afzet rundveevoer in Nederland

De omzet van het bedrijf is vooral lager door lagere grondstofprijzen. In Nederland steeg in de eerste helft van dit jaar de totale afzet van voer met 3,1 procent naar bijna 2 miljoen ton. Belangrijkste oorzaak zijn de gestegen verkopen van rundveevoer omdat melkveehouders flink meer gingen melken. Dat effect heeft zich in Duitsland niet voorgedaan, Duitse melkveehouders zijn eerder geneigd om minder te melken bij slechte prijzen. De varkenssector kampt nog steeds met een krimp, ondanks een lichte groei van het marktaandeel. Voor de andere sectoren geldt dat er sprake is van een lichte stijging van het volume.

De brutowinst van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk steeg met bijna 19 procent naar €83,6 miljoen, voor een deel door de gestegen koers van het Britse pond ten opzichte van de euro. ForFarmers gaat in Exeter een nieuwe fabriek bouwen met een capaciteit van 300.000 ton voor een bedrag van 10 miljoen pond (bijna €14 miljoen).

'Meer stoppers in veehouderij'

ForFarmers houdt er rekening mee dat de rendementen in de rundvee- en varkenssector naar verwachting niet op korte termijn verbeteren, waardoor volumes onder druk blijven staan. 'Het aantal boeren, met name kleinere bedrijven, dat stopt zal naar verwachting toenemen. Knoop erkent de zorgen in beide sectoren: "In de melkveehouderij speelt wel dat er nog een paar jaren met goede prijzen zijn geweest. We hebben meer zorgen over de varkenshouderij. Daar doen wij wat we kunnen voor zover dat binnen onze invloedssfeer ligt, bijvoorbeeld via het verbeteren van voerresultaten. Tot nu toe blijven de afboekingen op debiteuren overigens binnen de marges die we daarvoor hebben gesteld. Daar houden we ook strak aan vast."

Forfarmers heeft als doel dat maximaal 1 procent van de bruto-omzet bij klanten afgeboekt wordt als niet te innen. Dat komt neer op een bedrag van maximaal €2 miljoen in het eerste halfjaar.

€200 miljoen voor overnames

Voor nieuwe overnames heeft ForFarmers een bedrag beschikbaar van circa €200 miljoen. Daarbij ligt volgens Knoop de focus nu vooral op Duitsland en België: "We willen nummer 1 of in ieder geval nummer 2 zijn op markten waar we actief zijn. Maar we schatten bij overnames wel alle risico's in. Maar bovenal gaat het ons om het creëren van meer waarde voor onze klanten. Daar moeten we het van hebben, groei op zich is niet het doel."

Knoop zegt dat er goed is gekeken naar een bedrijf als Vion, maar ook naar andere bedrijven. Snelle integratie van overgenomen bedrijven staat voorop. Knoop:  "Als we bedrijven overnemen, dan vinden we het van belang dat ze snel binnen FF integreren. Dat heeft bij Hendrix en bij het Engelse BCM Pauls al meer opgeleverd dan we in eerste instantie hebben aangegeven. Dat is geen garantie naar de toekomst, maar voor ons staat integratie als volledig onderdeel van ForFarmers voorop. Wel toegespitst op de klanten in de regio waar een bedrijf actief is, maar met bewezen producten vanuit ForFarmers. Een voorbeeld is het Nederlandse Feed2Milk-concept inzetten in Engeland om de productiviteit van melkvee te verbeteren."

Volgend jaar beursgang

ForFarmers liet eind 2013 al weten de mogelijkheden voor een beursgang te onderzoeken. De beursgang staat op de agenda in 2016. Het definitieve besluit wordt in het voorjaar van 2016 genomen. Volgens Knoop blijft de invloed van de coöperatieleden ook na de beursgang geborgd, onder meer door de instelling van een zogenoemd prioriteitsaandeel in handen van de coöperatie.

Laatste reacties

  • tonny60

    ik denk dat met name directieleden belang hebben bij de beursgang

  • slutter

    Niet te negatief tonny............Jongens ......Ga zo door !!

  • farmerbn

    Mijn advies is om veel aandelen aan te kopen. Als de voerprijs te hoog wordt dan verdien je toch nog geld via divident van je aandelen. Beter divident van je aandelen dan investeren in een extra (varkens)stal die geen rendement oplevert.

Of registreer je om te kunnen reageren.