Home

Nieuws 9 reacties

Maat: kabinet moet lasten verlagen

Den Haag – Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vindt dat het kabinet extra te besteden geld ook moet omzetten in lagere lasten voor ondernemers. Extra geld voor de zorg, het leger en jonge vaders is mooi, aldus Maat, maar ondernemers schieten er weinig mee op. "Als je ondernemers helpt, komt de rest vanzelf."

Het kabinet heeft voor het komende jaar €500 miljoen extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot €750 miljoen per jaar. Verdelen in plaats van verdienen, zo vat Maat het voornemen van het kabinet samen. "Het kabinet moet echt de pijlen veel meer richten op versterking van de economie." Daar heb je voor de lange termijn plezier van, aldus Maat.

"De land- en tuinbouw is een cruciaal onderdeel van de economie. En dat is juist een sector die bepaald geen gemakkelijk jaar doormaakt. We gaan de komende weken met de politiek het gesprek aan. Die lasten moeten omlaag. Er mag best bewogen worden na een periode waarin lasten steevast zijn verzwaard."

Maat vindt dat keuringskosten omlaag kunnen worden gebracht. De keuringskosten worden in Nederland door ondernemers zelf betaald. Binnen Europa is dat vrij uitzonderlijk, aldus Maat. "Nu het al enige tijd moeilijk gaat in de varkenshouderij, kan het kabinet best bijvoorbeeld de exportkeuringen voor deze sector verlagen."

Eerder zei Maat al dat het kabinet de assurantiebelastingen om zou moeten zetten in een btw-regeling en een investeringsfonds voor de landbouw zou kunnen vullen met de opbrengsten die voortvloeien uit de afschaffing van de rode diesel.

Laatste reacties

 • agratax2

  Door te investeren in ons defensie apparaat zou wl eens meer te verdienen zijn dan in landbouw. Moeten we wel het speelgoed in Nederland maken en niet over de grens kopen. Goede wapens zijn beter te verkopen in het buitenland dan onze kaas. Alle kleine haantjes op deze aarde willen nl. grootte baas worden en dan kan alleen door wapens aan te schaffen niet door kazen te kopen voor je hongerende bevolking. Maar Maat blijft denken dat zuivel de wereld vrede dichterbij brengt. Helaas was dat maar waar,dan hadden we geen grens conflicten aan de Griekse - Macedonische grens om oorlogsvluchtelingen te weren.

 • geen boer

  Maat: blijf je specifiek concentreren op bovenwettelijke regelgeving in de landbouw. Wat je nu zegt is helemaal waar natuurlijk, maar ook alles- en daarom nietsomvattend. Neem helder bepaalde regelgeving op de korrel en blijf aanhoudend beargumenteren waarom juist díe de BV Nederland op achterstand zet binnen Europa.
  Ën de Markerwaard inpolderen natuurlijk, dat moet ook gebeuren. ;-)

 • tonny60

  Maat zou zich beter druk maken over de opbrengsten kant van landbouwproducten,dat telt veel harder aan

 • ...............

  Maat gaat wel weer indruk maken daar in het Haagse.

 • agratax2

  LTO maakt zich al decennia druk over lasten verlichting en dan te weten dat alle door de politiek niet te beinvloeden kosten eenvoudig door stijgen (inflatie en andere oorzaken). De kosten die onze overheid kan verminderen zullen de landbouw met haar overproductie en daarmee samenhangende flut prijzen niet kunnen redden. Iedere lasten verlichting zal hooguit het finaciele lijden van veel boeren verlengen zonder uitzicht op verbetering. Laat Maat eens gaan nadenken over een vernieuwing van het landbouw beleid en de landbouw economie, die niet te vergelijken is met industriele economie. Te denken valt aan de enorme natuurlijke risico's (weer, ziektes ertc.) die op geen enkele wijze in de prijzen zijn verwerkt. De industrie en de dienstensector kennen deze niet te beinvloeden risico's niet. 

 • piethermus1

  @Agratax... In 1998 en 2002, maar ook andere jaren verzopen hier in de omgeving door extreme neerslag gewassen. Er werd wat gecompenseerd door d eoverheid, omdat er geen verzekering tegen dit soort calamiteit bestond. Mede a.g.v. deze extremen is er een brede weersverzekering opgezet. Maar weesrextremen, zwaardere buien, e.d., erger dan in de tijden voordien, zeggen iets over die vermeende klimaatsverandering, waarvan vrij algemeen wordt aangenomen dat dit deels door mensen veroorzaakt is. In mijn ogen is hiervoor ook de rest van de consumerende en vervuilende samenleving dus deels verantwoordelijk en dient dus aangesproken te kunnen worden, dus onze overheid dient aangesproken te kunnen worden zoals, dus onlang gebeurd is via de rechter door Urgenda. Hier zou LTO ook eens wat beter over moeten nadenken en zich wat meer hier op richten. de samenleving verantwoordleijk maken. De vervuiler dient immers te betalen. En i.p.v. dat de samenleving en overheid uit machtspolitiek denken ons landbouw altijd als vervuiler probeert weg te zetten, is het zaak dit soms eens om te draaien.

 • farmerbn

  Als de overheid een landbouw BV zou gaan steunen dan kunnen alle boeren zo'n BV oprichten. Grond en stallen die nu van de boer zijn, kunnen dan verhuurd worden aan de BV zodat die BV geen winst maakt en dus ook geen belasting hoeft te betalen. De huuropbrengst die de boer ontvangt, kan bij lage belastingdruk veelal bij de boer blijven. Sociale premies worden alleen betaald over het vaste loon van de boer. Loon dat ook weer kostenpost is voor de BV. Geen sociale premies over de huuropbrengst. Als de politiek dit mogelijk maakt dan doen ze echt iets voor de ondernemers. Daarnaast worden de echte kosten voor grond en gebouwen zichtbaar ipv de huidige situatie waar de boer geen vergoeding krijgt voor het eigen vermogen (grond en afgeschreven stallen) die hij in het bedrijf heeft zitten.

 • Foxxy

  Duidelijk @6 !

  14 mensen * fosfaatuitscheiding = 1 koe

  1983 : 2,5 miljoen koeien
  2015:  1,7 miljoen koeien

  1983: 14 miljoen inwoners
  2015: 17 miljoen inwoners

  vraag : welke groep is in fosfaatuitscheiding gestegen?

  vraag 2: welke groep is in fosfaatuitscheiding (drastisch!) verminderd?

  vraag 3: als fosfaat dus zo'n milieu-vernietigende stof is, waarom slechts melkvee,pluimvee, en varkenshouders verantwoordelijk stellen ?

  pure discriminatie van onze etnische minderheid !!!

  wij brengen immers te weinig stemmen in het laatje !

  (wel #2 internationaal in agrarische export, en na Rotterdam #2 in nationale export!) maar dat vergeten ze in Den Haag!

  ego-tripperij heet dat! Waar is ons nationale landsbelang ?!

 • schoenmakers1

  ik hoop dat maat met deze inzet iets zal bereiken, zou niet meer als normaal zijn, het is ook eigenlijk het enigste waar dijksma wel invloed op heeft, maar of ze het wil dat we weer concurerend worden, ik betwijfel het

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.