Home

Nieuws

'Maak van Terschelling pilotgebied'

Koog - Lokale, regionale en landelijke overheden zouden samen een pilot moeten opzetten op Terschelling, om te zien hoe verschillende regelingen op lokaal niveau uitpakken. Dat zegt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

De CDA'er heeft deze week een werkbezoek gebracht aan het Waddeneiland.  Ze werd daar onder andere geconfronteerd met de beperkingen die worden opgelegd als gevolg van de Europese en nationale regelgeving ter bescherming van natuurgebieden.

Zij zegt het onaanvaardbaar te vinden dat er lange overleggen moeten worden gevoerd, om de konijnenstand te beperken. Konijnen kunnen door hun holen de duinen als zeewering verzwakken.

Niet bezuinigen op natuur

Schreijer-Pierik zegt te hechten aan het belang van de natuur. "In al de jaren dat ik in de Tweede Kamer zat, heeft het CDA nooit op natuur bezuinigd." Aan de andere kant wil ze ook dat  gezinsbedrijven - ook op een eiland als Terschelling - het hoofd boven water kunnen blijven houden. "Het is mooi dat we in Europa debatteren over innovatie, maar dat geld moet uiteindelijk wel bij de boeren terecht komen en niet bij de multinationals."

Of registreer je om te kunnen reageren.