Home

Nieuws

Economie groeit gestaag, landbouw niet

Amsterdam – De Nederlandse economie groeit steeds sneller, maar de landbouw en voedingsindustrie blijven achter. Dat blijkt uit ramingen van ABN Amro.

Onverwacht is de meer gematigde groei van de agribusiness niet, want de sector maakte ook de minste teruggang door.

Seinen op groen

Na jaren somberheid heeft de laatste tijd het positieve nieuws over de economie duidelijk de overhand. Volgens macro-econoom Nico Klene van de Amsterdamse bank staan vrijwel alle signalen dan ook op groen: de export groeit, bedrijven investeren weer en consumenten trekken de portemonnee voor duurdere producten, zoals een huis of auto.

Hoe anders was dat in 2013. Toen kromp de economie, daalde de particuliere consumptie 1,4 procent en werd 4,5 procent minder geïnvesteerd. Zowel de invoer als uitvoer stegen maar beperkt. In 2014 vond consolidatie plaats. In 2015 groeit de economie volgens ABN Amro zelfs 2,3 procent terwijl consumptie en investeringen respectievelijk 1,8 en 5 procent stijgen.

Groeitempo opgevoerd

De handel groeit volgens ABN Amro in 2015 meer dan 4 procent. Volgend jaar houdt het groeitempo volgens ABN aan en zal de handel door een goedkopere euro een stimulans krijgen. De bouw industrie en zakelijke dienstverlening groeien het hardst. De groei van de landbouw en foodsector is beperkt, net zoals de val na de financiële crisis van 2008 voor hen beperkt was.

Landbouw conjunctuurongevoelig

Mensen gaan bij hoog- of laagconjunctuur niet ineens veel meer of minder eten. De landbouw kan ook haar productie niet zo snel en gemakkelijk terugschroeven wanneer er weinig wordt verdiend. De sectoren laten daarom door de jaren heen een gematigder beeld zien. De foodsector groeide volgens cijfers van het CBS dat ABN Amro aanhaalt van 9 miljard toegevoegde waarde in 2008 ondanks de crisis gewoon verder naar 10 miljard vorig jaar.

In economisch rampjaar 2013 groeide de afzet van de landbouw in volume 1,5 procent en het jaar erop zelfs met 3,4 procent. De foodsector groeide in 2013 met 3,7 procent scherp en een jaar later weer minimaal. Voor 2015 verwacht ABN Amro een groei van 0,5 procent voor de landbouw en 1 procent voor de voedingsindustrie.

Of registreer je om te kunnen reageren.