Home

Nieuws 1 reactie

Brochure voor bijvriendelijker platteland

Wageningen - Het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING heeft de brochure 'Bijen op het landbouwbedrijf; werken aan een bijvriendelijker platteland' uitgebracht. De brochure biedt boeren praktische tips om hun bedrijf bijvriendelijker in te richten.

De brochure geeft achtergrondinformatie over de levenswijze van bijen, hun rol bij de bestuiving en biedt handvatten om het platteland weer bijvriendelijker te maken. Vaak kunnen agrarisch ondernemers met relatief eenvoudige maatregelen de leefomstandigheden al een stuk verbeteren. Wereldwijd, maar ook in Nederland, hebben veel wilde bijensoorten het moeilijk. Ook de meest bekende gedomesticeerde bijensoort, de honingbij, kampt met problemen.

De brochure Bijen op het landbouwbedrijf; werken aan een bijvriendelijker platteland is te vinden op de site van Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw.

Eén reactie

 • jjjvanmelick

  <em>
  </em>Hoe lang en dikwijls wordt er welniet geroepen om een Bijenvriendelijk platteland en, wat stelt de reguliere imker wel Bijen houd èn, vàn Bijen houdt, hier zelf tegenover?

  De eigenlijkheden van het houden van Bijen zijn binnen de gewoonten van de huidige materiële wereld - filesofies beoordeeld - geheel verloren.
  Waar het de imker gaat om de honing en daarvoor de kast leegrooft en 'dode' suiker er voor in de plaats stelt, is dit schreeuwen om problemen. Nú, die heb je dan ook gekregen (reguliere) imker.
  Is het al niet voldoende, dat de Russen duidelijk aangegeven hebben, een barrière op te werpen tegen de kwalijke westerse ervaringen met Bijen en, daartoe in Polen Natuurlijke Bijenkolonies opzetten in de bossen.

  De boeren verzoeken om te helpen bij het vullen van meer potjes met honing en dat vergoeden met suiker aan de harde werksters, is wel heel erg brutaal... zijn wij daar imker voor?

  De gevolgen zijn ons dan ook al lang bekend: 
  <em>'een resolute daling van de leeftrillingsfrequentie met alle gevolgen vandien!</em>

Of registreer je om te kunnen reageren.