Home

Nieuws

Brabantse Delta trekt onttrekkingsverbod deels in

Breda - Vanaf 26 augustus 2015 is het totaal onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ingetrokken voor het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal en oosten van de A27 in de gemeenten Dongen, Tilburg en Gilze-Rijen. Dat meldt het waterschap Brabantse Delta.

Het waterpeil in sloten, beken en andere waterlopen is voldoende gestegen door de neerslag van de afgelopen week. Daarnaast is er minder water verdampt door lagere temperaturen. Onttrekkingsverboden worden ingesteld, omdat bij droogte door een te lage waterstand schade kan optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen.
De actuele situatie en een kaart staat op www.brabantsedelta.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.