Home

Nieuws 35 reactieslaatste update:31 aug 2015

Boeren dwingen een betere ketenpositie af

Actievoerende boeren in Frankrijk, België en Engeland eisten hogere prijzen voor hun producten en dieren. De boeren kregen het voor elkaar een ketenoverleg te starten. Doel van deze overleggen met retail en industrie is een meerprijs voor landbouwproducten en een betere afstemming tussen vraag en aanbod.

Boeren zijn de grote prijsval van hun producten en hun belabberde positie in de voedselketen meer dan zat. De discussie over de marges in de keten wordt al jaren gevoerd maar lijkt nu te worden beslecht. Franse en Belgische boeren hebben besprekingen met ketenpartners afgedwongen. Franse boeren hebben prijsafspraken gemaakt met Franse retailers. In België wordt woensdag een begin gemaakt met de uitwerking van de nieuwe prijsafspraken tussen boeren en retail.

Vraag en aanbod beter afstemmen

De boeren willen vooral een stabielere prijs. Daarnaast willen de boeren, de retail en de industrie vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

Vraaggerichte bedrijfsvoering

De overleggen betekenen niet alleen dat de retail moet bewegen en de boeren tegemoet moeten komen. Het vraagt van boeren ook een meer vraaggerichte bedrijfsvoering en marktbenadering in plaats van een aanbodgericht productie.

Afspraken in Brussel zijn belangrijk

Ook de overheid zal de boeren moeten helpen. Niet alle afspraken kunnen tussen ketenpartijen onderling bepaald worden. Veel regels omtrent handel en mededinging komen uit Brussel. Daarom vindt op 7 september een buitengewone vergadering van de Europese raad van landbouwministers plaats.

Foto: ANP

Nederlanders blijven polderen

In Nederland blijven acties uit. Belangenorganisaties roepen op tot kalmte en zeggen samen met de overheid te polderen over de toekomst van ondermeer de zuivelsector en varkenshouderij.

Situatie in Nederland minder slecht

Behalve de goed georganiseerde overlegcultuur in Nederland, lijkt de situatie in ons land daadwerkelijk minder nijpend. Nederland - handelsland bij uitstek - wist de terugvallende export naar Rusland op te vangen door alternatieve markten aan te boren. Hoewel de export naar Rusland vanuit Nederland met 40 procent terugviel, daalde de totale export slechts met 2,7 procent. Dat becijferde het CBS vorige week.

Export naar Rusland groter probleem in België

Hoe anders is die situatie in België. Volgens de Belgische econoom François Huyghe zijn de Belgische exporteurs er onvoldoende in geslaagd om nieuwe afzetmarkten te vinden voor de weggevallen uitvoer naar Rusland.

Boer heeft laagste winstmarge in de keten

Toch leeft de ketendiscussie in Nederland natuurlijk net zo goed. Het LEI berekende in het rapport 'Prijsvorming van voedsel' dat boeren vaak relatief de laagste winstmarge hebben in de keten. Het wordt spannend de komende maanden of overheid en andere ketenpartijen eindelijk bereid zijn om boeren een betere positie in de voedselketen te gunnen.

Laatste reacties

 • tonny60

  had de DDB ook al eens niet zo`n plan.Werd toen compleet afgeschoten

 • wmeulemanjr1

  Lees ik nu goed? ? Moeten dus maar afwachten of ze het de melkveehouder. Klinkt positief. LTO gunt het de stopper!!!!

 • wmeulemanjr1

  ZIN MOEST ZIJN:....De melkveehouder gunnen!!

 • agratax2

  Nederland heeft de gevolgen van de Russische boycot goed opgevangen met andere woorden hier is niets aan de hand. Nee maar ondanks de het feit dat de handel andere kanalen heeft gevonden is de prijs voor de melk af boerderij tot onder de kostprijs gedaald en daalt nog elke week verder. Hoopt de Nederlandse zuivel dat zij het winnen van de Fransen en de Belgen en straks in Europa geen concurentie meer te duchten hebben. Lijkt me niet gezien de resultaten na de acties in de andere landen. Als de Franse, Belge, Engelse en endere boeren hun zin nu krijgen 'Markt gericht produceren tegen een gunstige prijs dan is er maar 1 verliezer -De Vrije Wereld Markt-. Ik ben van mening dat de vrije markt voor voeding de slechtste uitvinding is geweest die de geschiedenis ooit heeft voortgebracht.

 • varkenshaasje


  export herstelt met een duikvlucht van de prijs niks aan de hand als je het voor niets weggeeft wil iemand het allicht hebben.
  het gaat niet om omzet maar om marge

 • alco1

  Agratax. Je blijft maar mooi door filesoferen in je 'utopie'.

 • Mozes

  @tonny en @meuleman, 70% van de Nederlandse zuivel wordt buiten Nederland afgezet. Van de 30% die binnen Nederland wordt afgezet gaat maar een beperkt deel via de supermarkt. Een deel gaat via de zogenaamde buitenhuis markt. Dat zijn bedrijfskantines, sportkantines, tankstations, enz. Een ander deel van de afzet is de industriële afzet. Een voorbeeld hiervan is de levering van ingrediënten aan Unilever. Dan is er nog de afzet via de horeca zoals restaurants, cafetaria's of ziekenhuizen. 
  Ook al zouden wij in Nederland afspraken kunnen maken met supermarkten welke invloed zou dat hebben op de Nederlandse melkprijs? 
  Het plan van de DDB was dus gebaseerd op kinderbegrip. 

 • tournesol

  Dom van de Nederlanders zich niet aan te sluiten met de andere europese boeren,
  maar arrogant doen alsof ze zo'n goede handelsnatie is. De boeren in nederland zijn net zo'n slaven als overal!!! Sluit je aan bij de andere boeren zodat de boeren met een stem spreken in europa en samen een hogere prijs kunnen afdwingen in Brussel. Je moet niet denken dat het anders kan: Friesland/Campina heeft zelfs de basisprijs van de melk verlaagd!!!!Dus geen enkel respekt voor de producent!

 • koestal

  De retailers vallen niet onder de NMA ,maar de boeren wel,de cooperaties dus. Het is een ongelijk speelveld waarvan de boeren de dupe zijn . Boeren stonden steeds met de rug tegen de muur. Ze kregen wel steeds te maken met allerlei kwaliteitseisen  ,maar dit  werd niet extra beloond. De supers proberen steeds voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Dus het werd tijd voor actie

 • koestal

  Nederlandse boeren doen niet anders dan kissebissen onder elkaar,de retailers zijn de lachende derde !

 • Snel


  wacht maar,Stilte voor de storm

 • wpg

  we missen een goede aanvoerder.... Als je tenminste niet op de lto wil blijven wachten.

 • hoving1


  Stakkers nu of nooit.

 • els


  Het wordt tijd om er eens flink onder te stampen in den haag

  alleen maar regels verzinnen en onzin uitkramen

  met vergaderen wordt niks opgelost dat kost alleen maar geld en er gebeurt niets

  Het is tijd voor aktie en meteen goed

  Als er een of twee weken geen vreten in de winkel komt dan moet je ze eens horen piepen 

 • Schaap1975


  blijven praten, daar is LTO zo goed in. Alleen één ding alleen met praten los je niet alles op. Op het juiste moment zeggen: tot zo ver en niet verder.
  Maar LTO heeft het lef niet om dit te zeggen, blijven praten en niets bereiken vinden ze een betere oplossing!!

 • remi123

  @snel wat bedoel je? Ik denk niet dat wij de 'ballen' hebben. We wachten af... En de Nederlandse boer, hij ploegde voort...

 • peter63

  Jumbo is een goed voorbeeld hoe het niet moet, ' de laagste prijsgarantie'
  Leuk voor de consument, maar niet over onze rug!!!
  Dichtzetten die handel
  Wij geen boterham jullie geen vreten.

 • koestal

  Je leest het,actie loont wel !  gepraat niet !

 • remi123

  Waar wachten we op?

 • daantje

  wie durft

 • HaroldvM

  actie loont nog helemaal niet. Ze gaan NOG MEER PRATEN

 • vldw


  Zowel in België als in Nederland staat de retail maar voor een beperkt percentage van de productie, dus ketenoverleg heeft volgens mij weinig zin. We hebben af te rekenen met een wereldmarkt en zolang productie en consumptie niet op elkaar afgestemd zijn zal het probleem zich blijven stellen ! Het is een utopie om te denken als er 150 geproduceerd wordt en er slechts 100 nodig is dat de retail met hun 10 - 20% marktaandeel dit verschil via ketenoverleg zal kunnen goedmaken. We mogen ook niet vergeten dat het uitgebreide productaanbod en het veranderde eetpatroon de consumptie van varkensvlees niet ten goede is gekomen.

 • maatje 1904

  Bouw nog maar een stalletje bij dan komt alles goed????

 • halbe


  De 'afspraken' die er zijn gemaakt in Frankrijk met de supermarkten over de melkprijs is boterzacht (leuke woordspeling) en zullen ons uiteindelijk niet veel op leveren. Er is alleen een afspraak over de verse zuivelprodukten die in de winkel liggen tussen de supers en de FNPL (de melkveehouders bond) dat de inkoopprijs omgerekend uit komt op 36 cent voor de boeren tot het eind van dit jaar. In totaal gaat het dus maar om ongeveer een kwart van de melkproduktie en de totale melkprijs komt echt niet op 34 cent uit. Er zijn al fabrieken die hebben gezegd dat ze niet meer voor de melk gaan betalen. Uiteindelijk zal de prijs uit de markt moeten komen en dan zit de franse zuivelindustrie wel in de hoek waar de klappen vallen. Het wordt tijd ze hun eigen broek op gaan houden (dat wil zeggen fuseren en investeren) en niet steeds naar de overheid kijken.

 • Ferm

  @halbe, de zuivelindustrie zit NIET in de hoek waar de klappen vallen. Kijk alleen maar eens naar de laatste halfjaarcijfers van BEL: dikke winst. Zo zal het ook voor Lactalis zijn en de andere particulieren, die de grootste melkplas van Frankrijk vertegenwoordigen. De klappen gaan vallen BIJ de boeren. Die zijn door de overheid met verpichte contracten, waarbij ze naast een maximum volume ook een MINIMUM volume moeten leveren, klem gezet en waardoor de fabrieken verzekerd zijn van (goedkope) grondstof. Niks bijsturen mogelijk op individueel/boerderijniveau. Als de politiek willig was naar de boeren toe had ze zeniet in deze positie gebracht. Dat er nog steeds niets concreets bereikt is zegt ook genoeg. De boeren zijn gepakt en hebben zich laten pakken. Vrij spel voor de industrie. Wie moet nu zijn eigen broek ophouden?

 • koeien1000

  NL boeren hebben ook zwaar 

 • jvg

  Het wordt eindelijk eens tijd dat iedereen zich realiseert dat zonder boeren er geen productie is. Geen marge zonder product en geen voedsel voor de consument. Beloon de boer naar behoren en iedereen heeft hier baat bij. De sector is een van de belangrijkste sectoren in onze economie.

 • rpbos1

  Hoe kunnen wij de politiek en maatschappij duidelijk maken dat het zo echt niet verder kan, zonder dat we daarbij andere mensen duperen??
  Willen we hier in Nederland een duurzame (intensieve)veehouderij overhouden, dat MOETEN de boeren een eerlijker aandeel van de marge hebben in de totale kolom!!

 • jvg

  De internationale politiek is teveel gebaat met lage prijzen, vooral kan er dan obv de huidige hoge dollar veel voor een lage prijs door de ontwikkelingslanden voedsel worden gekocht. 

 • afm


  met lto aan het roer gaan alle boerren naar de malle moer

 • 089562388

  Ik denk dat het tijd wordt dat lto en belgische boerenbond dringend achter hun leden moeten gaan staan en mee in opstand komen . Ketenoverleg lost niets op. Europa moet boeren financieel steunen omdat zij zelf oorzaak zijn door sacties met Rusland. 

 • japke33

  Als we allemaal maar vrij gaan melken, kunnen we toch nooit een kostendekkende melkprijs krijgen. 
  Als ze prijs afspraken gaan maken, gaan we met ons allen nog meer melken, en waar moet al die melk dan naar toe......

 • sieko

  In Portugal quotum terug, Canada A/B-quotum,Nederland fosfaat-qoutum,Amerika marktprijs en subsidie.Het is maar waar je voor kiest,markt en speculanten bepalen de prijs.

 • glaasje

  mee eens els #14 wordt tijd omeens naar den haag tegaan

 • Frederiqe

  Geen normale prijs dan ook geen regels(mest en fosfaat)

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.