Home

Nieuws 22 reacties

Bens: tijdelijke uitruil fosfaat- en varkensrechten

Uden - DLV-directeur Paul Bens pleit voor tijdelijke uitruil van fosfaat- en varkensrechten voor 2016. Volgens Bens kunnen beide sectoren hier voordeel bij hebben.

Bens doet zijn uitspraken in een interview in Nieuwe Oogst.

Warme sanering varkenshouderij

Volgens Paul Bens is dit het moment om de melkvee- en varkenshouderij een impuls te geven. Dit kan door met behulp van melkveegeld de varkenshouderij warm te saneren. Bens acht de tijd rijp voor een ingrijpende herijking van de varkenssector met behulp van de melkveehouderij. Dit kan door tijdelijk de schotten tussen de veehouderijsectoren te openen voor vrijwillige en beperkte uitruil van fosfaat.

Geen problemen vanuit Brussel verwacht

Volgens Bens levert een uitruil van 20 procent van de 8,8 miljoen varkensrechten 13 miljoen kilo fosfaatrechten voor de rundveehouderij op. Hij verwacht dat - zolang Nederland binnen het nationale fosfaatproductieplafond blijft - Brussel geen probleem maakt van een dergelijke herschikking tussen de varken- en rundveehouderij. Bens meent dat zo'n uitruil nog kan voor 1 januari 2016, mits snel een compromis komt over de voorwaarden.

Reductie van 15 tot 20 % varkensstapel voldoende

Varkenshouders kunnen uit vrije wil varkensrechten aanbieden tegen een bedrag dat zij nodig hebben om verantwoord te stoppen. Bens becijferde dat een reductie van 15 tot 20 procent varkens voldoende moet zijn om de voer- en mestafzetprijzen te laten zakken en de vleesprijzen te doen stijgen. Het geld dat de warme sanering opbrengt, zou besteed moeten worden aan de ondersteuning van mestverwerkingsinitiatieven, voerspoor en verbetering van de marktpositie.

Vitaliseringsplan veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en het ministerie van Economische Zaken werken aan een vitaliseringsplan. Uitruil van fosfaat- en varkensrechten wordt mogelijk onderdeel van het plan.

Laatste reacties

 • info59


  voor de stoppers ja, voor de blijvers nee.

   

 • schoenmakers1

  en daar wordt je weer verplicht om aan mee te betalen via de algemeen bindend verklaring, ik zou weer willen dat ik die plicht niet had, rot op pov

 • John*

  mestafzet wordt niet goedkoper als mest productie gelijk blijft. en vleesprijzen worden ook niet hoger want die zijn europees bepaald. 

 • Tearpoal

  De hr Bens denkt even interressant te kunnen doen.

 • joohoo

  Tegen een bedrag dat zij nodig achten om verantwoordt te stoppen?????????. Dierrechten verkopen en dan zijn het plotseling fofaatrechten, dat kan leuk worden!!.
  Het bedrag wat de varkenshouder nodig heeft gaat de melkveehouder echt never nooit niet betalen!!.

 • j.verstraten1

  volgens mij is het idee van johnny hogenkamp, en de moeite van het bestuderen waard. Maar vwb mestkosten schiet Bens de plank wel mis. De hoeveelheid fosfaat blijft hetzelfde. Er vind wel een verschuiving plaats van afzetmest naar gebruiksruimte op eigen grond( amvb) zodat de hoeveelheid overschotsmest wel afneemt maar de plaatsingsruimte navenant.

 • joostslingenbergh

  Het is een wereldmarkt, vegetarisch hij dat?

 • Herbert

  Waarschijnlijk wel het beste voor beide sectoren. #winwin #nietsdoenisgeenoptie 

 • Liefting

  Dhr Bens vergeet enkele dingen, er vanuit gaan dat je varkensrechten fosfaatrechten worden, dan komen we tot de conclusie dat bedrijven die de laatste jaren hebben uitgebreid, hun varkensrechten niet op orde hebben, dus ook niets hebben om te verkopen. als die bedrijven dan fosfaatrechten aan moeten kopen is het einde bedrijf, huur van fosfaatrechten kan dan ook niet, omdat de varkenshouderij het prijstechnisch niet  zal winnen van de rundveehouderij. alle varkenshouders die niet meer willen investeren verkopen dan. Conclusie er zijn geen fosfaatrechten meer te huur, sector op slot, en ARMOEDE blijft.

 • jop.

  belachelijk idee. volgende stap is dan dat er ook varkensrechten naar pluimvee kunnen gaan. Varkenshouderij wordt zo de ruif waaruit gegeten kan worden. Wil inkrimping echt effect hebben in Nederland dan moet je naar een situatie waarin je (ten hoogste) zelfvoorzienend bent. Ten opzichte van de huidige zelfsvoorzieningsgraad moet er dan met tweederde ingekrompen worden. Failliet van de sector!
  Herschikking wordt een feestje voor makelaars en speculanten.
  Elke sector moet zijn eigen boontjes doppen. Geld vrijmaken door rechten over te laten gaan is (helaas) voor veel bedrijven maar een druppel op de gloeiende plaat.

 • koestal


  Zo snijdt het mes aan twee kanten

 • Richarddebie

  Laten we eerst eens kijken wat de invloed van de AMVB grondgebondenheid en de melkprijs is op de vraag naar P rechten. Meer rechten geven ook meer vraag naar ruwvoer en meer mestafzet. De mest is nu al bijna niet te plaatsen. Het zou goed zijn voor de  varkenssector  en een ramp voor de melkveehouderij.

 • KGB

  Beste heer Bens, u zegt: het geld dat de warme sanering opbrengt zou besteed moeten worden aan de mestverwerkingsinitiatieven,voerspoor en verbetering van de marktpositie. Varkenshouders kunnen uit vrije wil rechten aanbieden tegen een bedrag dat zij nodig hebben om verantwoord te stoppen. Dus de stoppende varkenshouders gaan bovenstaande betalen?!!!   Een grotere,sterkere melkveesector zal de blijvende varkenshouders nog verder van de mestmarkt drukken. De advies en bemiddelingsbureau's laten weer van zich horen!

 • bertes

  eerst gemengde bedrijven weg. specalisatie. dan moest je invecteren om bij de 25% beste bedrijven te horen. en die hebben nu geld nodig.

 • gjcamps


  Dit plan leverd alleen Banken wat op. Bij verdere groei van de melkveehouderij nemen de mestafzetkosten alleen maar toe. En van welk geld moeten melkveehouders dit betalen? Met melkprijzen van 0,25 Cent ? Nog even en de legsector of akkerbouw heeft dit jaar het meest te besteden.

 • varkenshouder01

  hallo laat dat schot er maar tussen in ieder geval tot dat de rundveesector zijn eigen probleem opgelost heeft. varkens hebben in 1998 al 10% rechten zien verdampen, dat is voor de rundveesector jarenlang genoeg geweest om mest betaalbaar af te zetten nu het weer knelt zijn niet nog een keer de varkenshouders aan de buurt maar de rundveehouders denk ik!! hup daar ook 10% eraf en probleem opgelost!! wellicht ook weer een betere melkprijs!! 2 vliegen in 1 klap!

 • varkenshouder01

  hoe zit het eigenlijk met rechten voor vleesveesector? en kalverhouderij?

 • Vhouder

  juist varkenshouder01 als je varkens kunt inleveren voor koeien, en vleesvee niet slaat toch nergens op.
  maar vind bens het nodig dat er meer koeien komen ? las van de week dat er meer komijnen moesten komen moeten die mischien ook varkensrechten gaan kopen. Net zo lang tot de varkensrechten op zijn , worden de varkens dan duur hebben we er hier nog niks aan , en kunnen de spanjaarden weer meer varkens gaan houden. De varkens sector in nederland wordt niet sterker door intekrimpen alleen al het signaal dat nederland inkrimpt geeft een gigantiche uitbreiding in de rest van europa.

 • glaasje

  Mee eens met varkenshouder01 GEEN VARKENSRECHTEN NAAR MELKVEE Doe wat aan het de mest, zorg bij het kabinet dat er weer mest op het land gaat

 • Foxxy

  Het is een verlies-verlies situatie !   Voor varkenshouders die er nu nog uit kunnen springen,misschien een verlossing, maar feitelijk is een interne nederlandse saldering ZEKER niet een oplossing !

  De politiek zou in eerste instantie eens waardering moeten tonen in onze economische bijdrage, immers na Rotterdam (import vs export = per saldo 0 ) met 50 % aandeel in onze economische export,

  is met stip op #2 Onze agrarische export, met 20 % eigenlijk de basis van onze economie ! (immers dat produceren we zelf, in ons eigen landje !)

  dan op #3 Hebben we natuurlijk aardgas , goed voor een 19 % (en een boel klachten over aardbevingen , en toestanden )

  Dan zitten we op 79 % export totaal 

  Laat nou eerst onze mevrouw Dijksma zichzelf eens in de spiegel aankijken, en afvragen :  Fosfaat-plafond ,Fosfaatrechten , zou daar de Nederlandse economie beter van worden ? ..... of integendeel .....minder ???

  Waar gaan WIJ ons hard voor maken ??   De uitstappers ?? of de blijvers ??
  (geldt voor de melkveehouders,evenals de varkenshouders !)

  nagenoeg ELK organisme (mens/dier/plant) neemt fosfaat op, en scheid het uit !!!

 • Foxxy

  (was trouwens 89 % export totaal , typefout)

 • DJ-D

  #20 overheid moet er vooral bewust van zijn dat het enorm belangrijk is. Dit gaat nog voor waardering. Zit eigenlijk niet te wachten op waardering en al helemaal niet op medelijden als het gaat zoals nu. Verstandig beleid, gebaseerd op feiten niet op emotie met een duidelijke visie voor de lange termijn met paar speerpunten waar #alco1 ook vaak voor pleit dat is het enige juiste. 

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.