Home

Nieuws 4 reacties

ZLTO ontstemd over Brabantse ingreep

Den Bosch - De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie is teleurgesteld in het provinciebestuur. Gedeputeerde Staten van de provincie straffen met de nieuwe stikstofregels goed gedrag af, zegt voorzitter Hans Huijbers. Hij beticht de provincie van het schenden van afspraken.

De provincie kondigde in de nacht van dinsdag op woensdag nieuwe beleidsregels af, die de ontwikkeling van bedrijven rond kwetsbare natuurgebieden danig beperkt. De verwachting was dat met de invoering van het Programma Aanpak Stikstof de ontwikkeling juist weer mogelijk zou zijn.

De provincie heeft bepaald dat alleen ontwikkeling mogelijk is als de extra stikstofdepositie op kwetsbare Natura2000-gebieden in Zuidoost- en Midden-Brabant praktisch tot nul beperkt blijft. Het PAS staat in het algemeen extra stikstofdepositie toe, ook omdat de sector zelf depositiebeperkende maatregelen neemt, die verder gaan dan de beperkte toename van de depositie doordat bijvoorbeeld meer dieren worden gehouden.

Huijbers meent dat er geen enkele reden is, terug te komen op de afspraken die eerder gemaakt zijn. "ZLTO heeft zijn nek uitgestoken door akkoord te gaan met deze strengere eisen." Hij waarschuwt dat het Brabantse beleid ertoe leidt dat minder koeien buiten worden gehouden.

Het CDA in Brabant zegt dat de nieuwe regels niet bijdragen aan verduurzaming. Het plan om de beschikbare ontwikkelruimte op te knippen in zes partjes, vertraagt de plannen om oude stallen te vervangen door nieuwe, meent het CDA.

Aerius

Het rekensysteem Aerius, dat gebruikt moet worden bij de aanvraag van Nb-vergunningen, heeft in de eerste dagen duizenden berekeningen gemaakt. Op de eerste dag waren tot 16.00 uur ruim tweehonderd meldingen gedaan (waarvoor geen Nb-vergunning hoeft te worden aangevraagd) en werden ruim 2.000 berekeningsrapportages gemaakt. De berekeningen zijn nodig bij de aanvraag van een vergunning of kunnen dienen voor de eigen administratie van veehouders. De meeste aanvragen komen uit de landbouw, vooral uit de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Er zijn nog geen gebieden waar de ontwikkelingsruimte op is. Maar er zijn wel gebieden die op voorhand al beperkt waren in de beschikbare ontwikkelingsruimte, meldt het ministerie van Economische Zaken.

Laatste reacties

 • a.van.hoof1

  Hans Huijbers leert het nooit. Hij had toch zo'n goed vertrouwen in de nieuwe coalitie. En weer wordt de landbouw cq veehouderij bij de bok gedaan. Stoppen met overleg met die linkse club.

 • a.van.hoof1

  Hans Huijbers leert het nooit. Hij had toch zo'n goed vertrouwen in de nieuwe coalitie. En weer wordt de landbouw cq veehouderij bij de bok gedaan. Stoppen met overleg met die linkse club.

 • van someren

  huijbers wou ook al vrienden zijn met wakker dier. is niet goed afgelopen. nu wou hij weer vrienden zijn met de deze antie landbouwcoalitie. is niet goed afgelopen.
  wanneer komt de zlto nu eens voor de belangen van de boeren op in plaats van het altijd maar mee willen praten en mooi weer spelen?

 • anton1937

  De politieke wil om een goed milieu en duurzame veehouderij te ontwikkelen ontbreekt bij GS in Brabant. GS in Brabant wordt beheerst door deSP,de PvdA, en de VVD m n van de veehouderij mocht een beter beleid worden verwacht van de VVD, maar blijkbaar heeft deze club knikkende knieën gekregen nu ze met de SP en de PvdA regeren. De veehouderij en het milieu is gebaat met een geleidelijke invoering van verzwarende regelgeving. Maar van Van Den Hout (SP) mag je niet verwachten dat een beter milieubeleid uitgevoerd wordt. Dezelfde rare kronkels maakt Van Den Hout als het gaat over wilde zwijnen etc, onbetrouwbaarheid  klinkt door in zijn beleid. VVD stop metgezellen SP en PvdA deze coalitie. Huibers ben verstandiger en loop niet achter provinciebestuurders aan, die zijn nog al eens onbetrouwbaar.Neem standpunten in die voor de veehouderij uit te voeren zijn of stop met overleg met onbetrouwbare provinciebestuurders.

Of registreer je om te kunnen reageren.