Home

Nieuws 12 reacties

ZLTO boos over Brabantse PAS-regels

Den Bosch - ZLTO noemt de Brabantse invulling van de PAS een 'klap in het gezicht'. "Het vertrouwen is weg", zegt bestuurder Herman van Ham.

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie noemt de invulling van de provinciale stikstofregels 'onfatsoenlijk bestuur'. Vrijdag vergaderen de Brabantse Staten. ZLTO werkt aan een brief waarin zij uiting geven aan hun ongenoegen. Van Ham: "De afgelopen vier jaar hebben we met de provincie intensief samengewerkt aan nieuwe duurzaamheidsregels voor de veehouderij. Deze regels waren gericht op innovatie van veehouderijen. De Brabantse PAS-regels staan daar haaks op. Ze belemmeren de veehouderij in grote delen van Brabant. In de praktijk komt het er op neer dat een stand still geldt voor het aantal dieren in Zuidoost- en Midden-Brabant. We voelen ons bedrogen."

Nieuwe regels

De provincie kondigde in de nacht van 1 juli nieuwe regels af, die de ontwikkeling van bedrijven rond vier kwetsbare natuurgebieden beperken. De provincie heeft bepaald dat alleen ontwikkeling mogelijk is als de extra stikstofdepositie op kwetsbare Natura2000-gebieden in Zuidoost- en Midden-Brabant praktisch tot nul beperkt blijft. De verwachting was dat met invoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeling juist weer mogelijk zou zijn. Van Ham: "Onder het mom van natuurbescherming wordt de Brabantse veehouderij een kopje kleiner gemaakt. Brabant heeft er een handje van om regels zeer ruim en naar eigen inzicht te interpreteren. Dat gebeurt nu ook weer. Landelijke natuurbeschermingsregels worden aangegrepen om de veehouderij in de provincie te beknotten."

Nieuw bestuur

Sinds dit voorjaar heeft Brabant een nieuw provinciebestuur (VVD, SP, D66 en PVDA). Voor eerst in de Brabantse politieke geschiedenis regeert het CDA niet mee. Anne-Marie Spierings (D66) en Johan van den Hout (SP) zijn verantwoordelijk voor respectievelijk agrarische ontwikkeling en natuur.

Laatste reacties

 • bertes

  misschien wil de zlto nu wel mee werken aan het aamoniak onderzoek. die aan zal tonen, dat de boeren niet bevuilen

 • fietskip

  je kunt zo wel zien hoe betrouwbaar de brabantse politiek is!!! Niet dus!! Ik heb hier al vaker gezegd dat praten met de politiek geen zin heeft, zeker niet met deze linkse politiek.

 • Venstra

  Hoogste fosfaat en stikstof-gehalten van Europa in de grond, maar d'r moet nog meer stallen daar komen.

 • mali

  #3 mijn grondmonsters bewijzen het tegendeel.
  praktijk: aanvoer 50 kg p2o5, afvoer snijmais 75 p2o5.....je lult als een brabantse bestuurder Vensta.

 • info36

  Mensen zoals Venstra moeten snel opzouten, ze zijn bevooroordeelt en radicaal dus voor geen reden vatbaar. Zulke lieden zijn inderdaad synoniem aan die randdebielen in het provinciehuis van Brabant.

 • mldijkstra

  @info36, jij blinkt zo te lezen ook niet echt uit in redelijkeid gezien je krachttermen.

 • Zandboertje

  @mlinders
  ik denk dat venstra wel gelijk heeft als je kijkt naar import en export van mineralen. En als je deze getallen zo schrijft dan klopt het, indien er een Pw van 80 onder zit is het een matig verhaal

 • mali

  #7 Pw80? en dan nog, p2o5 spoelt niet uit...

  helaas halen mijn grondanlyses de 80 allang niet meer...dat was in mijn jeugd nog wel haalbaar

 • anton1937

  Dat de SP van den Hout en D66 geen inzicht hebben in de economie en milieu-effecten was bekend. Maar dat de VVD in de flut verhalen(term van Mark Rutte VVD) is onbegrijpelijk. De manier zoals van den Hout(SP) omspringt met de boeren lijkt op zeer oude politiek, de tijd van de grootgrondbezitters en kasteelheren.ZLTO maak uw sterk voor de boeren,ga de barricaden op en help dit college van G S  tot aftreden.

 • koestal

  Het leven was goed in het Brabantse land !

 • fietskip

  @anton1937, de barricaden net als in Frankrijk. Anders heeft het zo wie zo geen zin.

 • Jan van het Zand

  Zo zie je maar weer, dat polderen ( het overleg tussen partijen in den lande en de politiek) ook nadelen kent.

  De mestwetgeving is duidelijk. Minder mineralen en meer grondgebondenheid.
  De fosfaatrechten zijn een wijziging van het spelletje tijdens de uitoefening van het spelletje.
  Is dat een goede zaak? 
  Dat roept een vraag op: Doen fosfaatrechten recht aan de mestwetgeving, waarin de grondgebondenheid nagestreefd wordt?
  Het antwoord daarop is duidelijk: NEE.

  Konden veehouderijen weten, dat er door de  mestwetgeving (sinds 1986) steeds meer in de richting wordt gewerkt van grondgebondenheid door de overheid? 
  Het antwoord op deze vraag is een duidelijk: JA.

  Conclusie 1: De beperking van de melkveehouderij door niet vast te houden aan de grondgebondenheid is daarmee niet houdbaar.

  Conclusie 2: De intensieve melkveehouderij heeft zitten slapen sinds 1986, en probeert nu rechten te claimen die haaks staan op de bedoeling van de mestwetgeving. En daarvoor moet dan de grondgebondenheid van de mestproduktie in de mestwetgeving geweld aangedaan worden. 
  DIT KLOPT VAN GEEN KANTEN.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.