Home

Nieuws

Vlaanderen verwerkt in 2014 meer mest

Brugge - In Vlaanderen draaiden vorig jaar 120 mestverwerkingsinstallaties. In totaal verwerkte Vlaanderen in 2014 3,9 miljoen ton mest. Dat is inclusief export. Het ging om 20,8 miljoen kilo fosfaat en 39 miljoen kilo stikstof.

In 2014 waren 120 vaste mestverwerkingsinstallaties in bedrijf:

  • 105 hiervan staan in agrarisch gebied,
  • 15 installaties staan op een industrieterrein.

5 nieuwe installaties, 3 stoppers

In 2014 zijn 5 installaties opgestart en 3 installaties zijn stopgezet wegens faillissement, waarvan 1 in de loop van het jaar. Deze laatste werd nog bij het totale aantal operationele installaties voor 2014 gerekend.

14 mestverwerkingsbedrijven zijn een initiatief van een veevoederproducent. De meeste (73) installaties zijn te vinden in West-Vlaanderen.

Van de 5 in 2014 opgestarte installaties is er:

  • 1 totaalverwerker,
  • 1 verwerker van dunne fractie,
  • 1 champignonsubstraatbereider,
  • 1 co-vergister met indamper en droger,
  • 1 co-vergister met droger.

In 2013 werden 7 nieuwe mestverwerkingsprojecten in gebruik genomen.

Import paardenmest

Vlaanderen importeert het meest paardenmest, namelijk 140.000 ton. Die wordt gebruikt voor champignonsubstraat. In mindere mate importeert Vlaanderen pluimveemest (100.000 ton) en varkensmest (50.000 ton).

Champignonsubstraat naar Nederland

De export naar Nederland bestaat hoofdzakelijk uit champignonsubstraat en in mindere mate dikke fractie digestaat. De export van mestproducten naar Duitsland bedraagt slechts een fractie van de export naar Nederland en Frankrijk. De producten die naar Duitsland worden geëxporteerd zijn hoofdzakelijk gedroogde mest, dikke en dunne fractie digestaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.