Home

Nieuws 5 reacties

RVO.nl gaat meitelling optimaliseren

Doetinchem – Als iets nieuw is, is het de eerste keer lastiger om in te vullen. Dat zegt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in een reactie op de Boerderij-enquête over de Gecombineerde Opgave.

Uit dat onderzoek van Boerderij bleek dat boeren het invullen van de opgave als moeilijk ervoeren en er meer tijd aan kwijt waren dan voorgaande jaren.

Veel boeren vonden de applicatie 'Mijn percelen' (zeer) gebruiksonvriendelijk. Via dat programma konden grondgebruikers hun percelen doorgeven. Nieuw was dat de applicatie voor de eerste keer los stond van de Gecombineerde opgave. Tijdens de indieningsperiode voerde de rijksdienst al verbeteringen door, onder andere naar aanleiding van signalen vanuit de sector. RVO.nl zegt ruimte te zien voor verbeteringen en gaat aan de slag om de applicatie te optimaliseren.

'Geef percelen hele jaar door'

Uit de enquête bleek verder dat bijna 60 procent van de boeren het wijzigen van perceelsgrenzen in 'Mijn percelen' het moeilijkst vond. RVO.nl erkent dat het intekenen complex is, maar wil ook graag een advies geven. De uitvoeringsorganisatie ziet namelijk dat de meeste ondernemers de percelen slechts één keer per jaar bijwerken, gedurende de indieningsperiode van de meitelling. Echter, met de applicatie kan de boer wijzigingen direct doorvoeren op het moment dat die wijziging er is. Vergelijk het met wijzigingen in het systeem van Identificatie & Registratie (I&R).

Wijzigingen in percelen gelijk doorgeven

RVO.nl adviseert wijzigingen in percelen gelijk door te geven als ze er zijn. Op die manier heeft de grondgebruiker zijn percelenregistratie al compleet als de indieningsperiode voor de meitelling weer begint. Diegene die vaker met het programma werkt, wordt er handiger in, is de achterliggende gedachte. Verder is het voordeel dat niet iedereen tegelijk in het computersysteem zit te werken, waardoor de kans op storingen aanzienlijk kleiner is. De Rijksdienst zegt dat de intekenfunctionaliteit verbeterd kan worden. 'We willen dit doen in nauwe samenwerking met de ondernemers', aldus RVO.nl.

Meer nieuwe vragen

Uit de enquête kwam ook naar voren dat het invullen van de Gecombineerde Opgave moeilijker was dan voorgaande jaren. Ondernemers vonden ook de vragen onduidelijk. Volgens de Rijksdienst komt dat mede doordat er dit jaar meer en nieuwe vragen waren vanwege nieuw beleid. Over een aantal punten was er ook pas laat duidelijkheid. Dan kost het invullen van de vragen meer tijd en wordt het als moeilijk ervaren", laat RVO.nl weten in een reactie.

Ondernemers betrekken bij vraagstelling

De rijksdienst trekt het boetekleed aan: "Ondanks het actief betrekken van het klantenpanel zijn we er helaas niet in geslaagd de applicatie voor alle klanten gebruiksvriendelijker te maken. Volgend jaar willen we de ondernemers weer betrekken bij de vraagstelling."

Positief over communicatie

Ondanks de kritiek van ondernemers op 'Mijn percelen' en de Gecombineerde opgave was bijna twee derde van de boeren redelijk tot zeer tevreden over de wijze waarop RVO.nl communiceert. De Rijksdienst is hiermee zeer tevreden en zegt juist erg ingezet te hebben op communicatie. 'Een goede wisselwerking tussen RVO.nl, de belangenorganisaties en de accountants- en advieskantoren heeft hier ook aan bijgedragen.'

Lees alles over de Gecombineerde Opgave 2015 in het dossier

Laatste reacties

 • koestal


  Wat verstaan ze onder  optimaliseren ? ik denk nog lastiger maken !

 • koestal

  o, wat zijn ze gebruiksvriendelijk  ,bah.

 • koestal

  Leuker kunnen ze het niet maken ,bij RVO zitten teveel juristen die de boeren het leven zuur maken,die bedenken dit allemaal !

 • famtillemans1

  gewoon rvo Helemaal weg en een nieuwe private organisatie terug die wel praktijk kennis heeft

 • Alex63


  optimaliseren? Vereenvoudigen zul je bedoelen, misschien wat meer overleg en eens door een praktische bril kijken. Dit levert vast een berg werk op aan vragen en controle! Jammer van het budjet wat toch primair voor de boer is?! En die hebben het hard nodig als compensatie van het goedkoop houden van voedselpakket. Als het voedsel duurder wordt daar zijn ze op de dood van want als mensen geen eten kunnen kopen breekt de pleuris uit en terecht. Maar waarom dan zo moeilijk doen naar die telers, laat die mensen ook lekker hun ding doen. Misschien moet daar ook maar eens gereorganiseerd worden en met de bezem erdoor zoals in vele andere instantie als zorg door het schrappen en echt schrappen van overbodige regeltjes zoals nu bij vergroening!!!!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.