Home

Nieuws

Overwinning voor tegenstanders in strijd tegen ontpoldering Hedwige

Den Haag – De beschermingsconstructie die staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken had bedacht om de Hedwigepolder nu al vast aan te wijzen als beschermd natuurgebied is door de Raad van State niet zomaar overgenomen.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State (RvS) die de eigenaar Gery de Cloedt en een aantal pachter hadden aangespannen tegen deze beslissing van Dijksma. De staatssecretaris zal aanvullende argumenten moeten aanleveren op de RvS te overtuigen van de noodzaak om de Hedwigepolder nu al aan te wijzen als beschermd natuurgebied.

Toekomstplannen

Gery De Cloedt en de pachters had beroep aangetekend omdat zij vrezen dat hun toekomstplannen voor de polder door deze beslissing worden geblokkeerd. Ook twijfelen zij aan de noodzaak van een voorlopige aanwijzing. De oorsprong van het verzet is dat tegenstanders niet willen dat de Hedwigepolder onder water wordt gezet.

Ontpoldering voorbereiden

Met de maatregel wil Dijksma de ontpoldering voorbereiden en tevens er voor zorgen dat er geen ontwikkelingen in de polder plaatsvinden die dat bemoeilijken. Daarom is de polder alvast toegevoegd aan het beschermde natuurgebied Westerschelde en Saeftinghe. Vooral op dat laatste punt wil de Raad van State opheldering. De Rvs wil van Dijksma binnen twaalf weken weten welke concrete problemen zij verwacht die ontwikkeling van een nieuw natuurgebied zou kunnen belemmeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.