Home

Nieuws 2 reacties

Taxatiebedrag muizenschade €15 miljoen

Leeuwarden – Het taxatiebedrag van de muizenschade in Friesland komt uit op circa €15 miljoen. Dat bedrag is gebaseerd op twee taxatierondes die nu afgesloten zijn, meldt de provincie Friesland. Het Faunafonds kan nu een goede inschatting maken van het grasverlies en het grasherstel in 2015.

Het bedrag verschilt aanzienlijk van eerdere prognoses van het LTO. Dit heeft meerdere oorzaken. De verwerking van de taxaties in definitieve overzichten loopt momenteel nog. Het officiële eindbedrag volgt binnen enkele weken.
LTO becijferde vorig jaar dat het totale schadebedrag rond €73 miljoen zou gaan bedragen. Een belangrijke verklaring voor het verschil is volgens de provincie het feit dat de taxatie over het verlies van één maaironde (snede) gaat. Sommige boeren missen echter bijna een volledig jaar aan grasopbrengsten. Een andere belangrijke verklaring is dat het bedrag van LTO een landelijke schadeprognose betrof. Daarnaast werd in dit bedrag alle schade meegenomen, zoals de uren van de boer en loonwerker ter bestrijding van de muizenplaag. Maar ook de herstelkosten van het grasland, de bijkomende kosten voor het bijkopen van voer en de kosten voor extra bemesting. Wanneer deze onderdelen niet werden meegerekend in het verwachtte schadebedrag van €73 miljoen, zou er een verwacht schadebedrag van circa €30 miljoen zijn uitgekomen. In werkelijkheid bedraagt de getaxeerde schade over één snede dus circa €15 miljoen.
Met een taxatierapport kunnen de ondernemers bij derden, zoals de bank, aantonen dat ze buitenproportionele schade leden door overmacht. De taxaties worden ook gebruikt om goede overzichten te verkrijgen voor onderzoek. Daarnaast is het door de taxatierapporten mogelijk geworden om verruiming te krijgen van Europese regels. De boeren hebben dankzij deze rapporten meer ruimte gekregen om anders om te gaan met de gewassen. In plaats van gras mocht nu meer mais of andere gewassoorten worden ingezaaid. Hierdoor kunnen de boeren meer ruwvoer binnenhalen. Tenslotte is dit rapport nodig voor het aanvragen van een lening bij de provincie. Momenteel zijn er twaalf leningen verstrekt. Hiervoor komen boeren in aanmerking die financieel in de knel kwamen door muizenschade, maar daarvóór wel een gezonde bedrijfsvoering hadden.
De taxaties van het Faunafonds (onderdeel van BIJ12) gaan over het verlies aan gras en de herstelkosten van het grasland. Het Faunafonds voerde twee taxatierondes uit in 2015. Dit gebeurde in opdracht van gedeputeerde Johannes Kramer. De eerste werd in april van dit jaar uitgevoerd. Dit resulteerde in een advies van de taxateur. De adviezen varieerden van niks doen (wachten op natuurlijk herstel) tot opnieuw inzaaien en doorzaaien van het gras. Een tweede taxatie (tevens eindtaxatie) was nodig om te zien in hoeverre de graszode zich herstelde en wat het feitelijke verlies van de grasopbrengst was. Deze taxatieronde vond voor het grootste deel eind mei plaats, vlak voordat de boeren het gras maaiden en hun koeien lieten weiden.

Laatste reacties

 • japke33

  Deze hele taxatie heeft alleen de taxateurs wat opgeleverd. Verder was het 1 grote aanfluiting! aangetaste grond waar je in april nog niet wat mee gedaan had, telt niet mee voor de schade. Wat voor zin heeft het dan allemaal.Ik kan niet zomaar even 20 hectare gaan herstellen net voor de zomer. En wat ik wel doorgezaaid heb, is het gras niet van opgekomen door de droogte.

 • PetervanKempen


  15 miljoen voor slim combineren met ganzen schade claims, het voeren van een populariteitsactie  van de gedeputeerde en een boeren organisatie, en het sussen van de menigte omdat w de gevolgen van onbeheerde natuurgebieden steeds verder om zich heen grijpen.

  Van de winter komen de ganzen weer uit siberie, deze keer nemen ze H5N1 mee om wellicht nu mensen mee te besmetten, overgenomen van de talingen,  die dat op hun beurt weer van de koreaanse familie leden oppikten.....

  Tís angstig stil nu.

  De boeren zelf schieten er niets mee op....  die zijn gewoon weer de  klos zoals altijd met heilige beestjes in ons knabbel en babbel landje.

Of registreer je om te kunnen reageren.