Home

Nieuws 1 reactie

Minder dan 20.000 bedrijven in derogatie

Den Haag - Het totaal aantal bedrijven dat gebruiktmaakt van de derogatie voor de Nitraatrichtlijn is vorig jaar gedaald tot onder de 20.000.

Het totale areaal onder de derogatie bedraagt 784.131 hectare. Dat is voor het eerst sinds de invoering van de derogatie in 2006 onder de 800.000 hectare.

Dat blijkt uit het controleoverzicht dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit de rapportage van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu blijkt dat een betrekkelijk hoog percentage bedrijven niet voldoet aan alle derogatievoorwaarden. Bij een controle op 592 willekeurig gekozen bedrijven werden in 132 gevallen afwijkingen vastgesteld van de derogatieregels voor 2014: zes bedrijven voldeden niet aan de 80%-graslandeis, 120 bedrijven voldeden niet aan de voorwaarden van het bemestingsplan, 71 keer werd niet voldaan aan de voorwaarden voor grondbemonstering en één bedrijf overtrad het fosfaatkunstmestverbod.

Dijksma meldt dat uit de overzichten blijkt dat het stikstofgebruik uit dierlijke mest op de derogatiebedrijven in 2013 gemiddeld ongeveer 4 kilo per hectare lager was dan de maximaal toegestane 250 kilogram.

Nitraat in grondwater gedaald

De nitraatconcentratie in grondwater is in de periode tussen 2006 en 2013 gedaald of gelijk gebleven, met een gemiddelde van 37 milligram per liter in de zandregio (onder de norm van 50 mg/l). In klei- en veen gebieden lag de nitraatconcentratie gemiddeld lager (11 en 6 mg/l) terwijl in de lössregio de norm werd overschreden (56 mg/l).

Uit het controlerapport blijkt dat het ministerie  in 2014 op 1.523 bedrijven ter plekke inspecties heeft uitgevoerd. Daarnaast werden aanvullende administratieve controles uitgevoerd op een aantal bedrijven. Dertig bedrijven kregen op grond van geconstateerde overtredingen boetes aangekondigd van in totaal bijna €835.000. Maar dat bedrag is uiteindelijk geslonken tot €74.632 nadat  de ondernemers hun visie op de zaak hadden gegeven.

Zaken naar RVO.nl

Daarnaast heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit acht zaken overgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Die bedrijven zijn boetes opgelegd van in totaal €205.153.

Bij de regels voor identificatie en registratie van runderen  zijn in 2013 1.275 bedrijven gecontroleerd. Op 727 bedrijven werden niet alle regels nageleefd. Ook dat leidde tot sancties in de vorm van boetes of beperkingen op de verplaatsing van dieren.

Eén reactie

  • DJ-D

    Kun je hieruit niet gewoon stellen wat ik veel vaker heb gezegt, dat het fosfaatplafond dat nu zorgt voor allerlei hectiek in de hele veehouderijsector anders moet. In alle regio's is het grondwater weer schoon. Alleen in de lössregio is het nog net te hoog. Onderzoek dit. Maak eventueel op die gronden een evenwichtere bemestingsnorm. 
    Het fosfaatplafond is ingesteld om een betere waterkwaliteit te bereiken. Waarom precies weet ik niet, maar dat het water nu schoon is is wel bewezen. De bemestingsnormen op niet löss kunnen ook omhoog als gevolg van deze cijfers. Veel beter voor het milieu. Meer dierlijke mest. Minder kunstmest en dus minder aardgasverbruik. 

Of registreer je om te kunnen reageren.