Home

Nieuws 2 reacties

Milieucommissie wil methaan in NEC-richtlijn

Brussel - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft een voorstel verworpen om methaan buiten de nationale luchtkwaliteitseisen te houden.

In de richtlijn voor nationale emissieplafonds (NEC-richtlijn) worden eisen opgenomen over de uitstoot van verschillende stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu.  In de NEC-richtlijn zitten nu al normen voor zwaveloxide, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen en ammoniak, maar niet voor methaan.  In de nieuwe richtlijn worden ook normen opgenomen voor fijnstof en methaan.

Dubbele wetgeving

VVD'er Jan Huitema had een voorstel ingediend om methaan (CH4) buiten de richtlijn te houden. Huitema zegt dat extra methaaneisen leiden tot dubbele wetgeving. Boeren kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de bestrijding van klimaatverandering, zegt Huitema, maar dan moeten ze daarvoor wel de ruimte krijgen.

Geen nationale emissieplafonds

CDA-parlementariër Annie Schreijer-Pierik  zegt dat de uitstoot van methaan al geregeld is via de klimaatregels en dat daarvoor geen nationale emissieplafonds voor hoeven te worden ingesteld. De uitstoot van methaan in de veehouderij kan alleen door gesloten stalsystemen. "Laat de koe in de wei en methaan uit dit voorstel", aldus Schreijer-Pierik, die daarmee echter niet voldoende steun kreeg.

Het voorstel van Huitema werd met enkele stemmen verworpen in de commissie. In oktober zal het voltallige Europees Parlement een beslissing nemen over de NEC-richtlijn.

Laatste reacties

  • .....

    Deze methaanrichtlijn wordt waarschijnlijk maar in 1 land uitgevoerd.................

  • Venstra

    Nederland als proefveld voor Europa.

Of registreer je om te kunnen reageren.