Home

Nieuws 4 reacties

Mestverwerkingsproject Mace krijgt ruim baan

Landhorst - De mestverwerkingsinstallatie van Mace in de Noord-Brabantse gemeente Landhorst krijgt groen licht van de Provinciale Omgevingsdienst. Een milieueffectrapportage (MER) is niet nodig.

De Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (Mace) wil een mestverwerkingsinstallatie bouwen in Landhorst. De coöperatie van ruim tweehonderd veehouders vroeg een vergunning aan bij gemeente Sint-Anthonis voor een installatie om jaarlijks 500.000 ton mest te verwerken. Nu de Omgevingsdienst besloten heeft dat een MER-rapportage niet nodig is, scheelt dat Mace pakweg een jaar in het hele vergunningentraject.

Het provinciebestuur besluit in september of een Mace inderdaad geen Mer nodig heeft. De verwachting is van niet omdat het grootschalige mestverwerkingsproject valt binnen het nieuwe beleid van de provincie.

Regiorol

Het nieuwe provinciebestuur (VVD, SP, D66 en PvdA) wil een regiorol op zich nemen in de ontwikkeling van grootschalige mestverwerkingsprojecten. Initiatieven voor mestverwerking en -vergisting groter dan 50.000 ton te verwerken mest, krijgen een locatie toegewezen door de provincie mits ze voldoen aan de duurzaamheidsnormen.

Mestmenu

Ook wil Brabant een zogenaamd mestmenu maken met voorwaarden voor mestbewerking, -verwerking en -vergisting. Hierbij wordt gestuurd op doelen, niet op middelen. Tot nu toe was mestverwerking een heikel punt in Brabant waar de politiek het maar niet over eens werd.

Locatie

De coöperatie Mace is al jaren bezig om een geschikte locatie te vinden voor het mestverwerkingsproject. Eerder poogde Mace onder meer in gemeente Gemert-Bakel een grootschalige mestvergister te realiseren. Door weerstand van omwonenden is dat plan toen niet doorgegaan.

Mace overhandigde een maand geleden een petitie aan de Brabantse landbouw-gedeputeerde Annie-Marie Spierings. De coöperatie drong er toen bij Spierings op aan mee te werken een geschikte locatie te vinden.

Laatste reacties

 • varkenshouder1

  Kijk dat noem ik dan eens een keer een positief geluid van de provincie. Ga zo door want dit is een mooi project.

 • boerkebrabant

  ja, nou snel een vergunning, zodat we over een half jaar aan het bouwen zijn, dan kunnen we laten zien dat we binnen onze vergunning prima minerale kunnen verwerken voor een tientje per kub, na ons volgen er nog wel een paar, en word mest het zwarte goud

 • glaasje

  zeer positief geliud als de provincies nu eens mee willen werken.
  direct met de vergunningen door werken , en draaien met die hap.

 • gjcamps


  Prachtig, weer een stukje dichterbij realisatie van een mooi project. Door het coöperatieve (200 boeren) en een technisch ontwerp zonder poespas kan een provincie of gemeente ook niet anders.

Of registreer je om te kunnen reageren.