Home

Nieuws

Mest bijna even duur in Noord en Zuid

Doetinchem - Veehouders in regio Noord en Oost zijn fors meer gaan betalen om van hun mest af te komen. De mestafzetprijzen in Zuid stegen relatief het minst hard.

Het verschil in mestophaalbijdragen tussen de diverse regio's in Nederland is vrijwel verdampt. Veehouders in het Noorden en Oosten zagen de mestafzetprijzen fors oplopen, terwijl de stijging van mestprijzen in Zuid relatief beperkt is. Het verschil in ophaalbijdragen voor varkensmest tussen Noord en Zuid is €2 per kuub. Vorig jaar was dat verschil nog circa €10 per kuub. De prijzen voor rundveemest zijn zelfs nu nagenoeg gelijk.

Grootste stijging ophaalprijzen in Noord

De mestophaalprijzen in regio Noord stegen dit jaar het meest. Rundveehouders betalen gemiddeld €15 euro per kuub, €12 euro per kuub meer dan vorig jaar. Varkenshouders in het Noorden betalen €18 euro per kuub om van hun mest af te komen, dat is €11 euro meer dan in 2014.

De genoemde prijzen zijn richtprijzen van de handel per kuub, inclusief wegen, bemonsteren en transport.

Prijzen in Oost met €7 omhoog

In Regio Oost (inclusief de Veluwe) zagen veehouders de mestafzetprijzen eveneens hard stijgen tot het niveau waar boeren in het Zuiden al jaren aan gewend zijn. Zowel voor rundvee- als voor varkensmest stegen de prijzen in deze regio met gemiddeld €7 euro per kuub.

Kleinste prijsstijging in Zuid

In het Zuiden stegen de prijzen relatief het minst hard, namelijk met zo'n €2,50 voor varkensmest en €5 voor rundveemest.

De mestafzetprijzen lopen sinds november 2014 op omdat er veel meer rundveemest op de markt is gekomen en minder plaatsingsruimte is voor mest op het land.

Of registreer je om te kunnen reageren.