Home

Nieuws 1 reactie

'Meer druk op Natura2000-dossier'

Brussel - "Goed dat LTO Nederland en de Europese koepel van landbouworganisaties zich druk maken om de problemen rond Natura2000."

Dat zegt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in reactie op een oproep van Copa-voorzitter Albert Jan Maat aan de Europese instituties om snel werk te maken van de Europese natuurregels.

Implementatie Natura2000

VVD-Europarlementariër Jan Huitema zegt dat de invulling en uitvoering van het beleid door de lidstaten zelf wordt uitgevoerd en dat daar de problemen ook moeten worden aangekaart. Volgens Huitema heeft Maat gelijk dat de Europese Commissie duidelijker moet zijn over de implementatie van Natura2000. Het is volgens hem niet uit te leggen dat Duitsland en Nederland verschillende normen hebben voor de stikstofdepositie. "We moeten echter niet vergeten dat Nederland al sinds 2004 wel erg voortvarend is geweest met het aanwijzen van gebieden", zegt Huitema, die eraan toevoegt dat hij nauw samenwerkt met de Tweede-Kamerfractie van de VVD om de problemen aan te kaarten.

Knelpunten

CDA'er Schreijer-Pierik stelt al sinds haar verkiezing vragen aan de Europese Commissie. Zij inventariseert knelpunten met Natura2000. "De christendemocraten in het Europees parlement zijn al lang wakker en actief.  Meer zorgen baart mij de diepe verdeeldheid van de kleinere liberale fractie op dit dossier."

Ook zij ziet  de ambitieuze implementatie van de Europese regels in Nederland als een oorzaak van veel problemen. "Soorten en habitats behouden én ontwikkelen in zeer versnipperde Natura 2000-gebieden. Dat is vragen om problemen. Dat heeft Europees Commissaris Frans Timmermans ons in het Europees Parlement in maart dan ook al bevestigd."

Eén reactie

  • schoenmakers1

    zie alweer, niet europa is de knellende factor, naar hoe nederland de regels invuld, wat zou het toch mooi zijn als onze ambtenaren iets minder hard werkten

Of registreer je om te kunnen reageren.