Home

Nieuws 2 reacties

Landbouwcrisis vooral gevoeld in Frankrijk

In verschillende Europese landen heerst crisisstemming in de landbouw, met name in de veehouderij. Vooral Frankrijk is in mineur. In Nederland zijn de prijzen ook laag, maar de emoties minder heftig.

Het gaat weer beter met de economie maar het gaat slecht met de prijzen. De hele grondstoffenmarkt is in mineur. Een grondstoffenindex van persbureau Bloomberg meldt een laagste punt sinds 2002 voor een mix van grondstoffen, waaronder naast olie en koper ook mais en tarwe. Toch zijn het vooral de veehouderijsectoren die nu de grootste problemen hebben.

In verschillende Europese landen heerst een regelrechte crisisstemming. In Frankrijk is die het sterkst. Franse veehouders scherpen hun acties aan en blokkeren snelwegen en supermarkten. Ze voelen zich gesteund door president Hollande, die de winkelbedrijven opriep om te zorgen voor een betere beloning voor de veehouders.

Agrarische crisis

De Franse minister van landbouw, Stéphane le Foll spreekt van een 'agrarische crisis' waarin een op de tien veehouderijbedrijven op omvallen staat. "Ik vraag alle boeren te begrijpen dat we allemaal gemobiliseerd zijn en ook terdege weten hoe ernstig de problemen in de veehouderij op dit moment zijn." President Hollande wil woensdag in de ministerraad een noodplan voor de veehouderij bespreken. Zijn kabinet bespreekt maatregelen zoals ondersteuning van de export van Frans vlees.

Groot-Brittannië: melkveehouderij serieus in problemen

Na Frankrijk is de stemming het slechtst in Groot-Brittannië. Daar heeft vooral de melkveehouderij het moeilijk, hoewel ook de schapensector met lage prijzen kampt. Dat er bij melkvee van een ernstige situatie sprake is, werd deze week erkend door Europees landbouwcommissaris Hogan tijdens een bezoek aan een landbouwshow in Wales. ''Ik geef toe dat de melkveehouderij serieus in de problemen zit. We zullen proberen oplossingen te vinden, maar onze mogelijkheden zijn beperkt.''

Voorzitter Rob Harrison van de sectie melkveehouderij bij de National Farmers Union vatte de problemen eerder samen tijdens een grote actie-bijeenkomst die door honderden boeren werd bezocht: ''Er is meer melk dan de markt aankan, de vraag groeit minder snel dat werd verwacht en iedereen van Amerika tot Europa produceert meer melk. Melkveehouders in de hele wereld zitten in de problemen en het wordt alleen maar erger. Niemand in de wereld of in Europa kan met dit soort prijzen doorgaan.''

Minder productie

Harrison wees er eerder op dat de afgelopen twaalf maanden weer 450 Britse boeren met melkvee zijn gestopt. ''Het is niet aan mij om te vertellen hoe je je bedrijf moet runnen, maar ik denk dat we collectief de productie terug moeten draaien. We zitten immers met een fundamenteel probleem op de zuivelmarkt.'' De NFU werkt inmiddels samen met Farmers for Action aan plannen voor enkele demonstraties en protestacties.

Duitsland: van diepe crisis geen sprake

Van een diepe crisis in de Duitse melkveehouderij is op dit moment nog geen sprake. Dat is althans het oordeel van het Bauernverband (DBV), dat niettemin wel signaleert dat de fors gedaalde melkprijzen bij 'enkele bedrijven' tot liquiditeitsproblemen leiden.

"Het effect van het Russische embargo tekent zich nog steeds duidelijk af. Door terughoudendheid van andere staten (China –red.) wordt deze negatieve ontwikkeling nog versterkt," constateert de boerenfederatie. De boycot geldt ook in andere landen als een van de oorzaken van de malaise.

Actie ondernemen

De melksector moet daarbij niet passief blijven maar in actie komen, vindt DBV: andere afzetmogelijkheden zoeken, niet teveel op één markt meer inzetten en de productie aanpassen, ook qua verscheidenheid aan producten, aldus het recept van het Bauernverband. Tevens moeten de verwerkers waar mogelijk de krachten bundelen, want er zijn afgezet tegen de geconcentreerde macht van de supermarkten nog steeds te veel zuivelaars in Duitsland.

Van de supermarktketens eist het DBV dat zij geen misbruik maken van hun marktmacht. De politiek tenslotte kan het zijne eraan bijdragen door niet te aarzelen om gebruik te maken van het Europese vangnet in de vorm van private opslag en interventie.

België: varkenshouderij in mineur

In België is met name de varkenshouderij in mineur. De Belgische boerenbond heeft crisisoverleg gevoerd met landbouwminister Joke Schauvliege over steun voor de varkenssector. De bond blijft hameren op maatregelen op Europees niveau, maar vindt daarnaast dat de Belgische overheden ook het een en ander kunnen doen. Onverwachte support kwam vorige week van supermarktketen Delhaize, die de 'varkenskwekers' 2 euro extra betaalt per varken om hen te ondersteunen in de crisistijd.

Nederland: relatieve stilte

In Nederland heerst relatieve stilte, al is de stemming sterk verschillend per sector. De akkerbouw heeft een seizoen met slechte prijzen achter de rug maar hoopt op betere tijden, mede dankzij de droogte die elders in Europa de crisissfeer juist versterkt. De herinnering aan recente goede jaren houdt de moed er in.

Ook melkprijs is belangrijk

De melkveehouderij lijkt meer bezig met de groeispurt en de komende fosfaatrechten dan met de melkprijs, al nemen de zorgen toe. Het meest uitgesproken daarin is zoals altijd de Dutch Dairymen Board (DDB), die pleit voor Europees ingrijpen. Volgens berekeningen van de DDB was zelfs in het afgelopen jaar met hoge melkprijzen de kostprijs nog altijd hoger dan de opbrengstprijs. Laat staan hoe het nu is met prijzen ruim onder de dertig cent.

Sector in mineur

De varkenssector verkeert net als in België ook in Nederland in mineur. De aandacht richt zich hier vooral op het plan dat de sectororganisaties zelf aan het maken zijn. Dat is misschien ook wel het grootste verschil met crisisland Frankrijk: Nederlandse boeren verwachten hun heil al lang niet meer van de overheid, en gaan dus ook minder snel de straat op.

door Johan Oppewal, Ruud Peijs en Wim Verseput

Lees ook: Weer acties Franse veehouders

Laatste reacties

  • agratax2

    Waarom blijven we de oplossing zoeken bij de retail. De retail doet niet anders dan daar kopen waar ze het goedkoopst aan de bak kan. Dit verwachten de consumenten ook van haar. Dat dit betekent dat hun inkoopprijs wordt gemaakt op de wereldmarkt, waar de goedkoopste aanbieder leverancier is, kan ik de retail niet kwalijk nemen. Ik vind het dan een actie van onvermogen van de politiek als Hollande de supermarkten oproept om de prijs te verhogen voor Franse producten. Hij zou zelf in Brussel moeten bepleiten, dat we voor voedsel de Vrije Wereldmarkt buitenspel zetten en inzetten op 'Lokaal voor Lokaal'. Hiermee zouden zowel de boeren als de consumenten gediend zijn maar vooral de voedselzekerheid is hiermee gediend. Zolang wij eten moeten tegen wereldmarkt prijs, betekent dit op termijn Einde boeren in de dure productie gebieden en voedsel dat te duur is voor de armen in de goedkope productie gebieden, want aan hun voedsel wordt meer geld verdiend via verkoop in het rijke deel van de wereld dan verkoop in het land van herkomst. Hollande zijn plan zal leiden tot ondersteuning van de boeren op welke manier ook. Dit geld komt ook van de burger / consument via hoger retailprijzen of via de belastingpot. Het zal sowieso meer bureuacratie vereisen en daarmee onnodig duur en ondoorzichtig worden.  Waarom kunnen bureaucraten en politicie nooit toegeven dat ze foute beslissingen hebben genomen en altijd de uitvoerenden de schuld geven van hun mislukking.

  • farmerbn

    De politiek is de schuldige: steeds hogere eisen opleggen voor de boeren zonder te beletten dat bv kooi-eieren de EU binnenkomen. Onze kostprijs is door de politiek hoger dan de (wereld)marktprijs. Het is dan logisch dat boeren in de EU het afleggen tegen de anderen. We hebben duurdere stallen, kunstmest, diesel ,arbied en noem maar op ,door de politiek. Ik heb niet het idee dat het stopt dus het probleem ettert gewoon door. Dat politici zogenaamd willen helpen is een lachertje.

Of registreer je om te kunnen reageren.