Home

Nieuws

Grondprijs omlaag in Oosten en Westen

Den Haag – De waarde van landbouwgrond in het oosten en westen van het land daalt iets, terwijl in het noorden en zuiden een stijging is te zien. Landelijk gezien vlakt de grondprijsstijging af. Dit blijkt uit berekeningen van LEI Wageningen UR en het Kadaster over de grondmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar.

In landsdeel Oost (Oostelijk Veehouderijgebied, Centraal Veehouderijgebied, IJsselmeerpolders en Rivierengebied) daalt de gemiddelde grondprijs in de afgelopen twee kwartalen. De gemiddelde agrarische grondprijs in dit landsdeel ligt nu op gemiddeld €57.000 per hectare in het eerste kwartaal van dit jaar. De grondmobiliteit – de hoeveelheid grond die een nieuwe eigenaar krijgt – steeg in het Oosten van 2.200 hectare in 2012 naar zo'n 3.000 in 2015. Dat is respectievelijk 0,4 en 0,6 procent van de totale oppervlakte bouw- en grasland in dit landsdeel. De relatieve mobiliteit komt overeen met het landelijk gemiddelde, volgens de berekeningen van de onderzoekers. Het betreft hier overigens het areaal dat de onderzoekers mee hebben genomen in de berekening. Buiten de berekening vallen bijvoorbeeld transacties met uitzonderlijk hoge of lage grondprijzen of zeer gering van omvang (minder dan 0,25 hectare).

Grondmobiliteit in Westen gemiddeld

De gemiddelde grondprijs in landsdeel West (Westelijk Holland, Waterland en Droogmakerijen, Hollands/Utrechts Weidegebied) daalde in het eerste kwartaal van dit jaar licht, vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. Gemiddeld ligt de prijs in dit gebied nu rond de €54.000 per hectare. Dat is €10.000 per hectare meer dan in het tweede kwartaal van 2013. De grondmobiliteit nam van 800 hectare in 2012 toe tot ruim 1.000 in 2014. De relatieve grondmobiliteit was vorig jaar zo'n 0,5 procent, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

In Noorden gemiddeld €48.000 per hectare

De prijs in het landsdeel Noord (Bouwhoek en Hogeland, Veenkoloniën en Oldambt en Noordelijk Weidegebied) schommelde tot het vierde kwartaal van 2013 rond de €40.000 per hectare en nam daarna toe tot €48.000 per hectare in het eerste kwartaal van 2015. De hoeveelheid landbouwgrond die wordt verhandeld bleef in dit gebied tussen 2012 en 2014 vrij constant. Op jaarbasis gaat om zo'n 3.000 hectare bouw- en grasland.

Forse stijging in Zuiden

Het in het landsdeel Zuid (Zuidwestelijk Akkerbouwgebied, Zuidwest-Brabant, Zuidelijk Veehouderijgebied en Zuid-Limburg) steeg de gemiddelde grondprijs in de berekeningssystematiek van het LEI en Kadaster van €58.000 een half jaar geleden tot €65.000 per hectare in het eerste kwartaal van dit jaar. De grondmobiliteit steeg van zo'n 1.700 hectare in 2012 naar 2.400 hectare vorig jaar. Ook in dit gebied komt de hoeveelheid landbouwgrond die is verhandeld overeen met het landelijk gemiddelde.

Landelijk €54.700 per hectare

De gemiddelde grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2015 met €54.700 per hectare gelijk aan het vierde kwartaal van 2014. Ten opzichte van begin 2012 steeg de prijs met ongeveer €9.000 per hectare, aldus het kwartaalbericht.

Eerder deze week publiceerde Boerderij ook grondprijzen. Het gaat hier om grondprijzen op basis van cijfers van het Kadaster en transacties in een half jaar. Het LEI en het Kadaster berekenen de grondprijzen over een periode van drie maanden. Dit verklaart dat de cijfers kunnen afwijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.