Home

Nieuws

GMO-beleid EU binnen WTO aangevallen

Genève – Opnieuw hebben diverse landen binnen de WTO de EU aangevallen op haar GMO-beleid. Een hele serie landen, waaronder de VS, Brazilië en Argentinië, spreekt zich uit tegen het voorstel van de Europese Commissie de importtoelating te renationaliseren. Ze spraken hun zorg uit tijdens een bijeenkomst van het WTO-comité voor sanitaire- en fytosanitaire zaken.

De landen zijn vooral bezorgd dat de EU individuele landen zal toestaan de import van genetisch gemodificeerde producten te verbieden zonder dat hier een risico-analyse aan ten grondslag ligt. Het doen van een risico-analyse is de hoeksteen van het 'SPS Agreement' waarbinnen WTO-lidstaten afspraken hebben gemaakt over sanitaire en fytosanitaire zaken.

Onder de kritische landen zijn ook Canada, Paraguay en Uruguay – stuk voor stuk grote exporteurs van agrarische producten. In Argentinië, Brazilië en de VS is het overgrote deel van de productie van mais en soja transgeen.

Product weren kan alleen met goede reden

De EU verweerde zich door te zeggen dat EU-lidstaten wel degelijk goede redenen moeten aanvoeren om een product dat door de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa is goedgekeurd toch te weren. Omdat de Efsa leidend blijft, mogen ze risico's voor de gezondheid of het milieu niet aanvoeren. Maar andere redenen, zoals maatschappelijke onrust of weerstand, zijn wel toegelaten.

Tijdens de bijeenkomst deed de EU zelf haar beklag over het Russische beleid inzake Afrikaanse varkenspest. Rusland staat geen importen van varkensvlees uit de EU toe, en de EU vermoedt dat de harde Russische opstelling ook te maken heeft met politieke onenigheid over Oekraïne.

Categoriseren werkzame stoffen

Een groot aantal landen stelde de EU vragen over een mogelijk nieuwe manier waarop de EU werkzame stoffen in chemicaliën, zoals pesticiden, categoriseert. De vrees is dat de EU fors meer werkzame stoffen zal aanmerken als hormoon-ontregelend voor mensen en dieren. De EU stelde de landen gerust door te stellen dat een dergelijke aanpassing hooguit wordt onderzocht, maar nog niet dichtbij definitieve wetgeving is.

Of registreer je om te kunnen reageren.