Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:8 jul 2015

Foute data frustreren PAS-meldingen in Overijssel

Zwolle - Een fout in de achterliggende gegevens in het rekensysteem Aerius heeft ertoe geleid dat meldingen van veehouderijbedrijven mogelijk ten onrechte geweigerd zijn.

Het rekensysteem Aerius bepaalt of bedrijven een Natuurbeschermingsvergunning moeten aanvragen in verband met de depositie van stikstof op Natura2000-gebieden.

Bij het natuurgebied Vecht en Beneden Regge (bij Ommen) gaf het rekensysteem aan dat er geen ontwikkelingsruimte was, waardoor bedrijven niet konden volstaan met een melding. In een aantal gevallen hebben adviseurs veiligheidshalve een vergunning aangevraagd, bijvoorbeeld als het ging om een bestaande situatie, waarbij normaliter kan worden volstaan met een melding zonder vergunningaanvraag.

Fout bij invoer gegevens nieuwe wegen

Nu blijkt dat er sprake is van een fout in de gegevens waarop Aerius de berekening baseert. Een woordvoerder van de provincie Overijssel zegt dat duidelijk is geworden waar de fout ligt. In Aerius zijn verschillende gegevens opgenomen van stikstofdeposities, ook die van geplande wegtrajecten. Bij de invoer van gegevens over nieuwe wegen is bij het overzetten van bestanden wat misgegaan. Die fout wordt in de komende dagen gecorrigeerd en in Aerius verwerkt.

Natuurgebied Vecht en Beneden Regge

Naar verwachting zal Aerius aan het eind van de week de juiste berekeningen afleveren voor het natuurgebied Vecht en Beneden Regge. Er heeft inmiddels een screening van alle onderliggende data plaatsgevonden en de provincie vertrouwt erop dat het lek boven water is.

Zodra de fout is hersteld, kunnen wel meldingen via het Aerius-systeem worden gedaan. Dan kunnen ook de aanvragen voor een Nb-vergunning, die daarop betrekking hebben, worden ingetrokken. Het gaat daarbij mogelijk ook om vergunningaanvragen die in aangrenzende provincies zijn gedaan.

Fout merkbaar op grote afstand natuurgebied

De fout is merkbaar geweest tot op grote afstand van het Overijsselse natuurgebied. Adviseur Mark Ruessink van Gelink Advies zegt dat hij het is tegengekomen dat bedrijven op een afstand van 60 tot 70 kilometer van het natuurgebied er tegenaan liepen dat een melding niet werd geaccepteerd. Hij zegt dat in die situatie veiligheidshalve een vergunning is aangevraagd.  "Ik ga ervan uit dat dat in een later stadium kan worden gerepareerd."

Ontwikkelingsruimte al raakt op

Inmiddels is ook voor een vierde noordelijk Natura 2000-gebied de beschikbare ontwikkelingsruimte opgeraakt. Eerder was al bekend dat de ruimte in Alde Feanen, Duinen Ameland (Friesland) en Lieftinghsbroek (Groningen) voor 95 procent is vergeven, sinds dinsdag is duidelijk dat dat ook geldt voor het Groningse gebied Duinen Schiermonnikoog.

Laatste reacties

  • bramegberts1


    Als dit al fout gaat en de ruimte raakt in dit tempo op bij verschillende gebieden dan is de PAS geen uitkomst maar wordt het een regelrechte ramp, als ze dat al niet is. De milieu liefhebbers gaan er ongetwijfeld gehakt van maken.

  • Elevage

    Pas op de plaats............

  • koestal

    Dit is geen toeval

Of registreer je om te kunnen reageren.