Home

Nieuws 13 reacties

Een op tien Franse veehouderijen in gevaar

Parijs – Tussen de 22.000 en 25.000 Franse veehouderijen, dat is 10 procent van het totaal, dreigt binnenkort onder te gaan. Dat heeft minister Stéphane le Foll van landbouw meegedeeld.

Volgens de minister komen op dit moment drie crises bij elkaar: die in de melksector, de varkenshouderij en de rundveehouderij. "We hebben voor elk departement de cijfers verzameld en komen tot de conclusie dat één op de tien boerenbedrijven het loodje dreigt te leggen", aldus de bewindsman. Dat zou ook betekenen dat zeker 40.000 directe banen en enkele tienduizenden indirecte arbeidsplaatsen bedreigd worden.

De voorzitter van de bond van rundveehouders Jean-Pierre Fleury is nog een stuk pessimistischer. Volgens hem bevinden 30.000 tot 40.000 bedrijven zich in grote problemen. "Tientallen boerderijen dreigen te verdwijnen waarmee ook het economische leven in veel dorpen volledig tot stilstand zou komen."

Minister Le Foll roept ondertussen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen om de Franse veehouderij te steunen. ''Bij een crisis als dit is iedereen verantwoordelijk, van consument tot lid van de gemeenteraad.''

Laatste reacties

 • gertke

  Hebben wij in nl gelukkig geen last van.

 • a van Gerwen

  @1 in Nederland zitten we in zak en as over de fosfaatrechten omdat we beperkt worden in onze groei. Dat is nog eens wat anders dan stoppen en leegloop van het platteland.

 • Ferm


  Wel raar zeggen van de minister die tot op heden niet overtuigd was van een crisis. Tegelijkertijd moet de jaarlijkse contributie van de Chambre d'agriculture, die normaal eind van het jaar betaald moet worden, nu in juni plaatsvinden. Wellicht omdat ze bang zijn hun geld niet te ontvangen vanwege liquiditeitsproblemen. Tevens worden elk jaar de DPU's voor een deel in oktober uitbetaald. Dit jaar voor het eerst automatisch niet, wil je dit wel, moet je het zelf vervroegd aanvragen.
  De enigste oplossing die door alles en iedereen uitgedragen wordt om te overleven is: opschalen. Zelfs de (cooperatieve) melkverwerkers dragen dit uit en handelen er naar. De politiek heeft per 1-1-2015 de contractualisation met de melkverwerkers verplicht. Dit heeft erin geresulteerd dat er langjarig een minimum/maximum hoeveelheid melk geleverd dient te worden, zonder een prijs daar in genoemd en wel in het postquotum-tijdperk van de EU, met alle grillen van de 'vrije' markt. Wie heeft er nu oogkleppen op?
  Wordt vervolgd.

 • Ferm


  Vervolg.
  Sinds kort is ingevoerd dat investeringen voor 140% aftrekbaar zijn, om de input in de economie maar op peil te houden. Maar als je niets verdient, heb je ook niets af te trekken van de belasting.
  Diverse boerderijen om ons heen staan te koop, of omdat men zo niet verder wil en nog kan stoppen of omdat de opvolger voor een baan in loondienst kiest. Wat je kwijt raakt als land heb je niet zomaar terug. Vooral het Franse platteland krijgt op deze manier spook-gebieden, waar leefbaarheid en werkgelegenheid ver te zoeken is.

 • Mozes

  Daar staat tegenover @Paysanne dat de Franse agrarische sector wel meer concurerend wordt met de rest van Europa en de wereld. Ook zal het een positief effect hebben op de koopkracht van de Franse bevolking zonder dat het loon daarvoor verhoogt hoeft te worden. Dat biedt de Franse regering vervolgens de mogelijkheid een meer sluitende begroting te maken waarmee zij in de pas gaan lopen met andere euro landen. 

 • Ferm

  Volgens mij @ Mozes, snap je dan toch niet helemaal hoe de Franse mentaliteit is. De Fransen werken om te leven itt de meeste Nederlanders, die leven om te werken lijkt het wel, als we ons tot de boerensector beperken. En met wie moet de Franse sector dan meer concurrerend worden? De Nederlandse FC verwaard zijn grondstof nog bij lange na niet zo goed als menig Franse verwerker. De Nederlandse  gemiddelde kritieke kostprijs van melk ligt ook zo'n  3 cent hoger dan de Franse. De Chinesen bouwen hier Europa's grootste poederfabriek, die gaat draaien van Franse melk. Ik zou zeggen @Mozes, kijk eerst eens naar je eigen voor je gaat wijzen naar een ander.

 • pinkeltje


  De Franse oplossing klinkt een beetje als de Griekse. Als anderen de rekeningen betalen dan kunnen we gewoon lekker doorgaan zoals het altijd was.

 • Mozes

  @Paysanne, het welvaartsniveau wordt bepaalt door het totaal aan goederen en diensten wat het land produceert. Ze mogen het in Frankrijk best wat rustiger aan doen maar dan moeten ze ook een lager welvaartsniveau accepteren. En dáár gaat het vaak mis in dat soort landen: ze eisen hetzelfde welvaartsniveau als in meer productievere landen wat vervolgens met geleend geld gerealiseerd wordt. Het resulteert uiteindelijk in een schuldenproblematiek. 

 • tikka


  PFF! hier verdwijnt ook minstens 10% van de bedrijven de komende jaren. Of dit echt problemen gaat geven, voor de bank mischien.

 • Fermer

  @tikka, 10%? Lto spreekt toch duidelijk over 50%.
  Maar je hebt verdwijnen en verdwijnen. Verdwijnen zoals de melkveehouders de afgelopen decennia, 'vrijwillig', dus stoppen op eigen inzicht met daarbij toch vaak nog een bedrag onder de streep wat overblijft.
  Of verdwijnen zoals de melkveehouders nu al langer in bijv. Denemarken, of zoals de varkenshouder in Nederland : Failliet! Achterblijven met niets dan een restschuld.
  Een probleem voor de bank? Ja, maar dat is zakelijk, en niets vergeleken met de persoonlijke drama's die zich in de desbetreffende boerengezinnen afspelen. En reken maar dat wanneer de ene boer het niet meer trekt, dat de overblijvende boer er dan ook een harde dobber aan zal beleven.

 • farmerbn

  Dat er zoveel banen verdwijnen lijkt mij onlogisch. Of er 10 miljoen liter komt van 40 boeren of van 30; hetzelfde aantal personeel in de melkfabrieken. Daarnaast wilde een varkenshouder meer varkens houden maar kreeg geen groen licht van de dorpsbestuurders. De Fransen willen wel varkensvlees maar geen varkensboer. Hetzelfde bij de koestal met 1000 koeien: Geen permissie. Dus zo erg vinden de fransen die afname van de boeren niet. Mozes geeft in #8 precies het probleem aan.

 • koestal

  75 %van de melkveehouders in NL krijgen binnenkort financiele problemen,25% hadden al problemen,velen van hen hadden al voorgesorteerd op de fosfaatheffing en hebben volop over het quotum heen gemolken,zitten nu nog met een rekening van de superheffing, LTO biedt de helpende hand en probeert vrijstelling te krijgen voor deze ,,ongelukkige '' veehouders,de boeren die zich netjes aan de regels hielden wordt niks voor gedaan  ,die moeten straks maar extra fosfaatquotum bijkopen  .Siem Jan Schenk zag het blijkbaar al aankomen ,heeft een veilige haven gekozen.

 • Mozes

  @koestal, in andere landen mogen de overschrijders de superheffing over het laatste jaar gespreid betalen over drie jaar. Dijksma, de zuivel en LTO wilden dit niet in Nederland. Nu het echter in andere landen is toegestaan heeft LTO in deze zijn standpunt gewijzigd en pleit nu ook voor gespreide betaling. Dijksma en de zuivel blijven tegen dus het komt er niet. 

  Waar jij waarschijnlijk op doelt is een misverstand nav een ander artikel. Daarin pleit LTO ervoor dat het superheffingsgeld van Nederlandse boeren terug gaat naar Nederland. Door velen werd dit begrepen als dat overschrijders de superheffing wordt kwijtgescholden of terug betaald zouden krijgen. Dit is volkomen uitgesloten! Het enigste wat kan gebeuren is dat het terug ontvangen superheffingsgeld wordt verdeelt over alle veehouders of op een andere manier wordt aangewend ten bate van de gehele melkveehouderij. 
  Overigens is de kans dat het superheffingsgeld terug komt uitermate klein. Laten we ons dus niet blij laten maken met een dode mus. 

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.