Home

Nieuws 1 reactie

EU-parlement geeft boodschap mee bij TTIP-onderhandelling

Straatsburg - Het Europees Parlement geeft Europees handelscommissaris Cecilia Malmström steun in de rug bij de onderhandelingen voor een handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP). Met een meerderheid van 436 stemmen voor en 241 stemmen tegen bij 32 onthoudingen besloot het parlement een duidelijk signaal af te geven voor een handelsverdrag.

Vooral parlementariërs aan linker- en rechterzijde stemden tegen de resolutie, de christendemocraten, sociaal-democraten, liberalen en conservatieven waren in meerderheid voor.

Het parlement zet echter wel een aantal kanttekeningen, onder andere op het gebied van de normen op gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en voedselveiligheid. Een handelsverdrag mag op geen manier tornen aan de Europese standaarden op dat punt, aldus het parlement.

D66-parlementariër Marietje Schaake, die betrokken was bij de opstelling van de parlementsresolutie als schaduwrapporteur, zegt dat met de parlementaire uitspraak gehoor is gegeven aan de wensen en zorgen van de Europese burgers, het midden- en kleinbedrijf en de grote ondernemingen. Volgens haar is heel precies vastgelegd wat het parlement nodig acht om tot een goed verdrag te komen.

Rapporteur Bernd Lange (sociaal-democraten) zei na afloop van de stemming dat het handelsverdrag kan dienen als een voorbeeld voor handelsverdragen die later worden afgesloten met andere landen. "Dit kan heel goed een uitgangspunt zijn voor akkoorden, ook bij de Wereldhandelsorganisatie WTO", aldus Lange.

Schaake voegde daar nog aan toe dat met de uitspraak van het parlement is voorkomen dat bij de handelsbesprekingen het pad wordt gevolgd naar het laagste punt in de standaarden. Zij juicht op dat punt ook de opstelling van de Europese Commissie toe.

Malmström zei in een reactie op de stemming dat ze de komende maanden zal gebruiken om een nieuw systeem van geschillenbeslechting uit te werken. Op dat punt heeft het parlement verregaande eisen gesteld, die mogelijk een bottleneck kunnen vormen in de besprekingen met de VS. "Het handelsverdrag zal de Europese wetgeving op gebied van voedselveiligheid of milieu zeker niet ondergraven."

Eén reactie

  • gommers jos

    vlgs mijn visie op het handelsaccoord is dit de doodsteek voor met name de varkenshouderij in een groot deel van europa we kunnen nu gaan concureren met de groote jongens uit amerika en met de volledig gesupcidieerde varkenshouderij in met name de sengenlanden waar de explotatie van de bedrijven bol staat van de euro subsidie en daar waar mileumaatregelen en voedselveilgheid niet bekend zijn en dan nog maar niet te spreken over het dierwelzijn dus ondernemers maak je borst maar nat

Of registreer je om te kunnen reageren.