Home

Nieuws 6 reacties

EFSA kijkt naar glyfosaatrapport

Parma – EFSA gaat het rapport van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) waarin geconcludeerd wordt dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is, nader bestuderen.

De Europese voedselveiligheid neemt het rapport mee in de doorlopende evaluatie van de populaire onkruidverdelger. De gewasbeschermingindustrie benadrukt dat het IARC-rapport geen risicobeoordeling is.

Periodieke herevaluatie

Met andere woorden: het rapport zegt niets over de kankerverwekkendheid bij normale aanwending. Glyfosaat is al decennia toegelaten in de EU. De toelating van actieve stoffen zoals glyfosaat wordt periodiek opnieuw geëvalueerd. Het gezaghebbende Duitse instituut BfR kwam in een recente studie tot de conclusie dat er geen bewijs is dat glyfosaat kankerverwekkend is.

Conclusies beoordelen

De EFSA neemt ook dit rapport onder de loep. De EFSA komt uiteindelijk tot een oordeel, waarna lidstaten twee weken de tijd krijgen de conclusies te beoordelen. Het IARC is een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Laatste reacties

 • agratax2

  Laten de boeren zich geen zorgen maken. Glyfosaat blijft toegelaten, omdat Monsanto dat wil. Zij hebben genoeg wapens in huis om, ookal klopt het rapport, een nieuwe toelating te krijgen. De enige die Glyfosaat kan opruimen zijn de Consumenten, die geen kanker risico willen lopen. Zij kunnen eisen dat alle producten uit met glyfosaat bepoten gewassen (RR) niet in de schappen komen en anders een Boycot van desbetreffende winkelketen. Dan is er voor braak land nog steeds de mogelijkheid om moeilijke onkruiden aan te pakken.

 • koster

  voor glysofaat was er ook landbouw en er zal landbouw zijn na glysofaat
  Onze koeien zijn in elk geval gezonder sinds wij de RR niet meer voeren, dus wereldreddend is het spul sowieso niet!
  De consument hoeft het niet te beslissen, wij als boeren kunnen dit ook zelf. Stop die kankerzooi te bestellen bij je voerboer!

 • sjoerddehoop1

  1 aug '15
  11:34
  Oppassen dat we de discussie over Glysofaat niet alleen beperken tot de vraag of het wel of niet kankerverwekkend is. Daarmee komen we in een ingewikkelde discussie die nog jaren kan duren.

   Veel belangrijker is het om te kijken naar de effecten van residuen van Glyfosaat in de bodem, het grond- en oppervlaktewater. De bodem krijgt bij ophoping van Glyfosaat-residu steeds meer last van een dalende bodemvruchtbaarheid omdat de bodenbiologie schade oploopt.
  Waterschappen hameren er op dat de residuen in het water een stijgend probleem vormen als er nu niet wordt ingegrepen. Het is een goede zaak dat er geen Glyfosaat meer gebruikt mag worden op verharde oppervlakten.
   Waar het regenwater het Glyfosaat direct gaat afspoelen naar de rioleringen of rechtstreeks in de watergangen en daarmee ligt het probleem op het bord van de Waterschappen.
  Wanneer boeren op hun landbouwgrond veel Glyfosaat gebruiken in het bouwplan dan hoopt het residu zich steeds meer op in de bodem en dat gaat ten koste van de bodembacteriën en de schimmels.

 • agratax2

  @sjoerddehoop1. Ik ben het helemaal met je eens. Maar kanker bij de consument geeft meer en sneller steun dan verlies aan bodemvruchtbaarheid en gebreksziektes bij landbouwhuisdieren hierdoor. Dat we ons niet uitsluitend op Glyfosaat ben ik ook met je eens. We moeten zowel de resudieen als ook de additieven en hun afbrak producten hierbij betrekken. Allemaal zaken die voor zover bekend nog geen land heeft gevraagd bij hun toelatingsprocedures. Het kan zijn dat Glyfosaat niet gevaarlijk of kanakerverwerkend is, maar de spuitformulering wel vanwege ziekteverwekkende toevoeging of chemische reactie tussen de middelen of hun residueen die levens bedreigend zijn. alle deze chemische formuleringen kunnen wel voor 100 % onschadelijk zijn, maar samen de meest gemene chemische formulering maken 

 • koster

  En wat bijna geen 1 boer zich realiseert (ik ook niet tot voor kort) is dat iedere keer als we het landbemesten ook glyfosaat (en het zeer giftige afbraakproduct AMPA) op het land brengen.
  Want via de RR gewassen komt het in het veevoer en via het veevoer weer in de mest en zo weer op de bodem enz. Onze koeien eten nu bv ook korter om de mestflatten heen. Dit geeft meer rendement van je land!
  En omdat glyfosaat ook mineralen en spore-elementen wegvangt kun je ook met minder mineralen toe!
  Het is inmiddels ook bewezen (helaas wel door wetenschappers die niet aan het woord mogen komen) dat bv botulisme bij koeien hieraan te danken geeft, maar ook bv je sneller last hebt van kliebsia en de ESBL bij kippen. Allemaal zeer ernstige zaken lijkt mij.
  Gelukkig worden steeds meer consumenten kritischer en het zal een kwestie van tijd zijn voor het of verboden wordt of er glyfosaatarme voedselstromen komen.
  En vergeet niet dat wij boeren aan de eerste glyfosaattiet liggen qua blootstelling!

 • joohoo

  In het glb staat dat de groenbemester dient te worden vernietigd. Ik doe het liever machanisch maar vanaf het tijdstip dat dit is toegestaan bepaalt de overheid de wijze!!.
  Het is een financiele oplossing om te gaan spuiten. Dat er in het voorjaar steeds meer percelen geel kleuren is slecht voor het imago . Helaas zit hier een uitgebreide wetgeving achter.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.