Home

Nieuws 1 reactie

Dijksma oogst brede steun voor Natuurwet

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft brede steun voor de Natuurwet. In de Tweede Kamer werd haar wet aangenomen met alleen tegenstemmen van SP en de Partij voor de Dieren.

Als in de Eerste Kamer de politieke verhoudingen hetzelfde zijn, zal ook daar de wet ongeschonden passeren na de zomer.

Natuurbeleid deels naar provincie

De wet regelt onder andere dat het natuurbeleid voor een groot deel wordt overgeheveld naar de provincies. De wet staat  de jacht op vijf soorten (houtduif, wilde eend, fazant, haas en konijn) toe.

Tientallen wijzigingsvoorstellen

Op het wetsvoorstel waren tientallen wijzigingsvoorstellen ingediend, waarvan een compromisvoorstel tussen VVD en PvdA over de jacht de meeste aandacht heeft getrokken.  In het voorstel werd geregeld dat  maatschappelijke organisaties een rol krijgen in de faunabeheereenheden en dat tegelijkertijd  de verplichting tot het maken van een afschotplan minder administratief belastend wordt.

Staatssecretaris ontraadde SP-voorstellen

SP-Kamerlid Smaling zag één van zijn amendementen de eindstreep halen bij de stemmingen - een voorstel waarin een kennelijke schrijffout werd verbeterd. De overige SP-voorstellen ontvingen een mitrailleurvuur aan ontradingen van de staatssecretaris, aldus de SP-woordvoerder in een stemverklaring, waarin hij uitlegde dat zijn fractie tegen stemde.

Na kanttekening toch steun voor Natuurwet

GroenLinks en CDA gaven in een stemverklaring aan kanttekeningen te hebben bij de wet, maar dat ze alles afwegende, er toch de steun aangaven. CDA'er Geurts zei dat zijn fractie de wet steunt, maar niet de onderdelen, waarin door  het VVD/PvdA-voorstel extra regels zijn gezet op de bestaande Europese regels voor het natuurbeleid.

Eén reactie

  • J@gertje

    Misschien dat Spotvogel en zijn vrinden nog even willen reageren.
    Al hun moeite is immers voor noppes geweest.
    ;-))

Of registreer je om te kunnen reageren.