Home

Nieuws

Biobased-alliantie Oost-Nederland

Wageningen – Wageningen UR, Universiteit Twente en de Radboud Universiteit willen samen baanbrekende technologieën ontwikkelen voor nieuwe biobased-producten.

De universiteiten hebben verschillende specialiteiten en vullen elkaar dus goed aan, aldus Gülden Yilmaz, programmamanager binnen Wageningen UR. Doel is ook samen meer bedrijven te betrekken bij de projecten.

Oost-Nederlandse focus

De drie universiteiten werkten al samen binnen het Oost-Nederlandse biobased-innovatieprogramma BIC-ON. Onder biobased wordt toepassing van groene grondstoffen voor andere doeleinden dan voeding verstaan, zoals het maken van plastics uit suikerbieten en het verstoken van biomassa voor energie. Momenteel lopen volgens Yilmaz circa driehonderd biobased-projecten in de regio.

Van verbetering naar doorbraak

"Voor het grootste deel zijn dat projecten om bestaande processen en technologieën duurzamer te maken en te verbeteren', aldus Yilmaz. "Dat is goed voor de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Om op langere termijn voor echte biobased-doorbraken te kunnen zorgen, moeten we ook volledig nieuwe technologieën ontwikkelen." Hiervoor is intensievere samenwerking nodig.

De drie universiteiten hebben allemaal hun eigen specialiteit. Wageningen UR bestrijkt het brede scala van grondstof tot eindproduct en richt zich op fundamenteel onderzoek en beschikt over veel landbouwkennis. Universiteit Twente blinkt uit in thermochemische procestechnologie, zoals pyrolyse oftewel het "kraken" van grondstoffen door middel van verhitting. Radboud Universiteit heeft volgens Yilmaz een goede reputatie in de chemie.

Van fundamenteel naar toegepast

Professor Sascha Kersten van Universiteit Twente benadrukt het belang van fundamenteel onderzoek naast het vele toegepast onderzoek om op korte termijn meer waarde uit Oost-Nederlandse biomassa te halen. 'Ik zie graag dat we samen met consortia van bedrijven technologische parels gaan ontwikkelen waar de wereld écht op zit te wachten. Ik ben ervan overtuigd dat daar de grote economische kansen voor de regio liggen."

Eén van de uitdagingen die de drie universiteiten willen tackelen, is de terughoudendheid van het bedrijfsleven. "Het beeld bestaat soms dat we alleen fundamenteel onderzoek doen. Onderzoeken dus die duur zijn en zomaar vier jaar kunnend duren. Dat schrikt bedrijven, zeker kleinere bedrijven, wel af. Onze kracht is juist dat we met zijn drieën van alle markten thuis zijn en fundamenteel met toegepast onderzoek combineren."

Volgens Yilmaz zijn er tal van kansen voor biobased-toepassingen in Oost-Nederland. De landbouw en voedingsindustrie is in de regio omvangrijk en sterk ontwikkeld, en produceert veel natte biomassa. Ook zijn diverse grotere chemiebedrijven in de regio actief.

Of registreer je om te kunnen reageren.