Home

Nieuws

Zeeland legt extra beperking op in PAS

Middelburg - De provincie Zeeland legt voor de bescherming van voor stikstof gevoelige natuurgebieden extra beperkingen op aan de ontwikkeling van bedrijven in een deel van de provincie.

In het programma Aanpak Stikstof (PAS) is voor een periode van zes jaar in het algemeen ontwikkelruimte voor bedrijven tot een stikstofbelasting van 3 mol per hectare per jaar op Natura 2000-gebieden.  Provincies hebben dat als uitgangspunt genomen in gezamenlijke afspraken. De provincie Zeeland kiest voor  Grevelingen, Kop van Schouwen, Manteling van Walcheren, Oosterschelde en Zwin & Kievittepolder echter een maximum van 1,5 mol.

Op die beperking is een uitzondering mogelijk voor bedrijven die  vóór 2012 van de provincie te horen hebben gekregen dat ze geen  Natuurbeschermingswetvergunning nodig hadden. De betrokken bedrijven moeten zichzelf melden en met schriftelijke bewijzen komen, waaruit blijkt dat ze door de provincie op het verkeerde been zijn gezet.

Met de maatregel wil Zeeland voorkomen dat de schaarse ontwikkelruimte beschikbaar komt voor te weinig bedrijven.

Bedrijven die hebben uitgebreid terwijl ze hadden kunnen weten dat ze over een Natuurbeschermingswet moesten beschikken zullen  niet actief door de provincie worden benaderd om onder het PAS alsnog een vergunning aan te vragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.