Home

Nieuws 1 reactie

Werkgroep wil elektronische neuzen tegen geuroverlast

Den Haag – Elektronische neuzen moeten worden ingezet om de geuroverlast uit veehouderijen tegen te gaan. Dat vindt de Werkgroep Max 5 odeurs, een werkgroep van burgers die in het leven is geroepen om deel te nemen aan de evaluatie Wet geurhinder veehouderij.

In de regio Rijnmond is al enige tijd een netwerk van eNoses operationeel. De informatie die de elektronische neuzen verzamelen, draagt bij aan het opsporen van geurbronnen en een verbetering van de luchtkwaliteit. De bewoners- en milieugroepen, verenigd in de werkgroep Max 5 odeur, vinden dat een dergelijk hulpmiddel ook moet worden ingezet rond veehouderijen. Op die manier kan de feitelijke geurbelasting en stankoverlast objectief worden vastgesteld. Bewoners- en milieugroepen uit Gelderland, Overijssel, Brabant en Limburg willen dat er een netwerk komt van dergelijke eNoses, die gasvormige emissies detecteren.

Volgens de werkgroep kan het opzetten van een netwerk van eNoses rond veehouderijen worden gefinancierd uit de Europese plattelandsgelden of de Innovatieagenda van de Topsector Agri&Food. De werkgroep bereidt een subsidie-aanvraag voor.

Eén reactie

  • Burnetti

    Mooie gedachte maar veel haken en ogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.