Home

Nieuws 4 reacties

Waterschappen verwachten toename problemen

Den Haag - Waterschappen verwachten de komende dagen toenemende problemen voor boeren en natuurbeheerders als gevolg van warmte en droogte.

Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen spreekt van 'ernstige droogte', als gevolg van lage neerslaghoeveelheden. Het aantal beregeningsverboden neemt toe.

De schappen zelf verwachten op korte termijn nog geen problemen. Ze halen extra water uit de rivieren. Ook de waterkwaliteit is nog op orde. Veenkaden worden intensiever gecontroleerd vanwege de droogte. Tot nu toe zijn geen problemen gesignaleerd, meldt de Unie.

Laatste reacties

  • veldzicht

    Waarom problemen voor natuurbeheerders,de natuur moet toch zijn gang kunnen gaan,hoe grotere bende hoe mooier de natuur..

  • rodebaron

    Hiermee in het zuid westen willen de bobo,s de de grootste zoet water voorraad  in het volkerak zoommeer ZOUT gaan maken ten voordelen van de mosselcultuur en recreatie. Aangelegen gemeenten  cq  inwoners mogen deze  resterende 375 miljoen die nog zal oplopen  gaan betalen naar evenredigheid van bebouwd en ongebouwd.   Hoezo droogte? Goede landbouwgronden zullen in recoord tempo gaan verzilten door gebrek aan zoet water als iedereen moet beregenen.  Water voor beregening zal niet gewaarborgd kunnen worden.  Nog meer problemen op komst want de waterberging voor de drecht steden en om de verzanding in de waterloop bij rotterdam waar grote schepen doorvaren tegen te gaan zal niemand finacieel gespaard worden in de aangrenzende gemeentes. Alleen niemand bij rijkswaterstaat  en de gemeente verteld de waarheid aan de bevolking. 

  • Waterbeheersing en waterveiligheid zijn voor boer, burger, bedrijf en natuur allemaal van belang. Samen zoeken naar oplossingen betekent elkaar opzoeken in plaats van elkaar bestoken.  

  • rodebaron

    Klopt Ron . Maar hier hebben wij andere ervaringen met de betrokken partijen. Wij hebben als bevolking geen inbreng. Wij zijn alleen goed om te betalen.  Mocht het doorgaan dan krijgen wij water aangevoerd om te beregenen dat besmet is met bruinrot. De rest kan je zelf invullen. Gesprekken zijn onmogelijk gemaakt en wat er verteld wordt klopt niet. 

Of registreer je om te kunnen reageren.