Home

Nieuws 4 reacties

Waterkwaliteit verbetert

Delft - De waterkwaliteit in landbouwgebieden verbetert. De meerderheid van de meetlocaties laat een dalende trend zien voor nutriënten.

Stikstofgehaltes dalen op driekwart van de meetpunten en fosfaatgehaltes op de helft. Dat meldt water-onderzoekscentrum Deltares. De onderzoekers zien dit als een aanwijzing dat het mestbeleid effectief bijdraagt aan de verbetering van waterkwaliteit in landbouwgebieden.

Niettemin voldeed in de periode 2011-2013 ruim de helft van de meetlocaties nog niet aan de normen voor stikstof en fosfor. Op een aantal plaatsen is er zelfs verslechtering van de gehaltes.

In gebieden waar de waterkwaliteitsdoelen niet worden gehaald, zijn aanvullende maatregelen nodig, aldus Deltares. Dit gebeurt via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De waterschappen willen daarbij helpen door cofinanciering van maatregelen in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma. In dit POP3-programma is jaarlijks €65 miljoen beschikbaar voor maatregelen op het gebied van landbouw en water.

Overschrijdingen voor zowel N als P komen in het hele land voor, op alle grondsoorten. In de kleigebieden voldoet een iets hoger percentage van de meetlocaties aan de normen. Vooral stikstofgehaltes laten een sterk seizoenspatroon zien met hoge concentraties in de winter en lage in de zomer. Hoge concentraties en grote normoverschrijdingen voor stikstof komen verspreid over Nederland voor. In natte zomers zijn er vaker overschrijdingen van de stikstofnorm dan in droge. In het zandgebied is nauwelijks verschil tussen de zomer- en winterconcentraties voor stikstof. Op klei en veen zijn in de zomer de hoogste fosforconcentraties gemeten, op zand is er nauwelijks verschil tussen zomer en winter wat betreft fosfor.

De stikstofconcentraties zijn in zandgebieden hoger dan in klei- en veengebied, terwijl de fosforconcentratie het hoogst is in veengebieden en het laagst in zandgebied. De meeste overschrijdingen voor fosfor zijn er in het Westen. De meeste vooruitgang wat betreft fosfor wordt geboekt in het Zuidoosten. Voor stikstof is niet duidelijk aan te geven waar de meeste vooruitgang wordt geboekt.

Laatste reacties

 • a van Gerwen

  als heel Nederland omgezet wordt in natuur en iedereen in dienst is bij natuurmomumenten of als boswachter de kost verdient, denk ik dat de normen op termijn overal  wel haalbaar zullen zijn

 • schoenmakers1

  toch alleen als ze de normen aanpassen, maar dat is geen probleem als hun dat beter uitkomt

 • DJ-D

  2011-2013 het is nu juni 2015......

 • Bloemestein


  @ greetjeduitman, waterschapsmolens malen traag, kijk naar de wateroverlast in sommige streken.

Of registreer je om te kunnen reageren.