Home

Nieuws 10 reacties

Vrijstelling scheuren grasland uitgebreid

Den Haag – Per 1 juni 2015 is de vrijstelling voor herstel van schade aan grasland verruimd. De regeling was er al voor schade door droogte en vraat door emelten of engerlingen aan de graszode bij grasland op zandgrond. Dit wordt nu uitgebreid met grasland op lössgrond en vraat door dieren die in de graszode leven.

De verruimde uitzondering voor zand- en lössgrond heeft tot gevolg dat herinzaai van gras mag tot en met 15 september en dat de graszode binnen zeven werkdagen na 31 augustus vernietigd moet zijn. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Aanleiding is de muizenplaag van afgelopen winter. Niet alleen schade door muizen is toegevoegd, ook schade door andere dieren. De verruiming waarvoor toestemming is van de Europese Commissie geldt niet voor schade door dieren zoals ganzen.
De vrijstelling moet uiterlijk zeven dagen voor het scheuren aangevraagd worden bij RVO.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 augustus 2015. De volledige voorwaarden staan op RVO.nl.
Voor het gebruik van aaltjesbeheersende gewassen, vooral Afrikaantjes, bij de teelt van lelies of gladiolen wordt de uitzondering voor het scheuren van grasland ook verruimd, scheuren mag dan van 1 juni tot en met 15 juli. Net als voor het scheuren van grasland om schade te herstellen gaat dit onderdeel in per 1 juni 2015. De verruimingen zijn onderdeel van wijzigingen in het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) dat in behandeling is. De definitieve beslissingen worden in november 2015 verwacht.

In het gewijzigde besluit, dat Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken naar het Parlement heeft gestuurd, staan meerdere aanpassingen. De eerste betreft het gebruik van herwonnen fosfaat als meststof vanaf 1 januari 2016. Verder wordt het gebruik van drijfmest in augustus toegestaan voor winterkoolzaad voor zaadwinning vanaf 1 augustus 2015. De derde aanpassing is dat in de teelt van graszaad stikstofkunstmest onder voorwaarden tot en met 15 oktober is toegestaan voor rietzwenkgras, nu is dat al het geval voor roodzwenk- en veldbeemdgras. Deze aanpassing gaat in 2016 in. De vierde aanpassing betreft de hiervoor genoemde verruimingen voor het scheuren van grasland.

Laatste reacties

 • agratax2

  De boerenpraktijk wordt geheel in wetten vast gelegd? Moet een boer voor hij doet wat volgens goed boeren gebruiik nodig is, eerst Den Haag vragen om een ambtenaar langs te sturen, die zijn fiat moet geven? Dit kan ik niet bepaald als -lasten verlichting- beschouwen. Het is meer werkgelegenheid creeren, zoals de vakbond verwacht van de overheid.

 • koestal

  De staatssecretaris zit nu al op de stoel van de boer

 • 344412


  Vrijstelling voor goed landbouwkundig werken, hoera!

 • auto35

  Waanzin dat in wet vastgelegd moet worden of een agrariër zijn grasland mag scheuren. Straks ook nog een wet op melktijden.

 • agro1


  4, zou tijd worden, wanordelijke melkbende.

 • haam

  blijkbaar komt komt spijt  na de zonde  en word er weer ingezien dat het meest goede moment van grasland vernieuwing nog altijd de nazomer is , want bij voorjaar inzaai moet je altijd een bespuiting uitvoeren  en is de economische schade kwa opbrengst derving  het grootst.

 • Grazer

  stelletje malloten. Ik noem dit modern communisme. Alles wordt gecontroleerd. En maar zeuren dat we hier vrijheid hebben etc. Inderdaad #6 Beste moment van grasland vernieuwing is nazomer. 
  Gekken werk eigenlijk dat gras niet direct opnieuw mag worden ingezaaid. De politiek zet de boeren op achterstand en laat de wereld om de boeren hun zakken vullen. 

 • a van Gerwen

  20 jaar geleden hadden ze je knettergek verklaard als je al de regeltjes van nu had voorspeld. En We zijn er nog niet, iedere jaar komen er weer extra regels, controles en sancties bij. Ze weten de ambtenaren in ieder geval goed aan het werk te houden, dat is iets wat zeker is. Er de boer, die ploegde voort na goedkeuring door het RVO 

 • boerke brabant


  ik haf afgelopen week 'burgers' op bezoek. Toen ik ze uitlegde dat ik volgend jaar misschien mijn blijvend grasland niet zou mogen omdoen om opnieuw in te zaaien dachten ze dat ik ze voor de gek hield. ...

 • Marco kroon

  De boeren weten wat ze doen en hebben daar de overheid niet bij nodig.
  Dus dit hoeft niet in regels worden vastgelegt.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.