Home

Nieuws 1 reactie

'Verbied gif dat ook vlinders en vogels doodt'

Utrecht - Bestrijdingsmiddelen waarin het gif neonicotinoïde zit, moeten met onmiddellijke ingang worden verboden want ze zijn ook funest voor bepaalde vogelsoorten.

Drie milieuorganisaties doen die oproep dinsdag aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

De bestrijdingsmiddelen zijn volgens Vogelbescherming Nederland, Natuur & Milieu en Greenpeace niet alleen zeer schadelijk voor bijen en andere insecten, maar ook voor verschillende vogelsoorten. Uit recent onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat de vogelstand in glastuingebieden, waar met het gif wordt gewerkt, lager is dan in andere gebieden.

Niet alleen schadelijke insecten, de zogenoemde plaagdieren, worden volgens de milieugroepen gedood, maar ook bijen, vlinders en weidevogels. Ze dreigen naar de rechter te stappen als het Ctgb de beslissing om bestrijdingsmiddelen met neonicotinoïde toe te laten, niet snel ongedaan maakt.

Eén reactie

  • Henk Tennekes

    Het Ctgb is verantwoordelijk voor ongebreidelde toelating van neonicotinoïden en onderneemt sinds 2004 niets tegen grootschalige milieuvervuiling met deze stoffen. Het Ctgb heeft als kerntaak de uitvoering van de Bestrijdingsmiddelenwet van 1962. Een gewasbeschermingsmiddel mag slechts worden toegelaten als het voldoet aan bepaalde milieucriteria. Drie van deze criteria zijn nader uitgewerkt: ze hebben betrekking op de persistentie in de bodem (art. 5), de uitspoeling naar het grondwater (art. 6) en het risico voor waterorganismen (art. 7). Imidacloprid voldoet aan geen van deze criteria. De stof is zeer persistent in de bodem, spoelt uit naar het grondwater, en is extreem giftig voor waterorganismen. Ergo, de stof had nooit mogen worden toegelaten, in ieder geval niet op grote schaal. We hebben dus een situatie waarin een overheidsinstantie jarenlang in strijd heeft gehandeld met de wettelijke kaders. En het Ctgb weigert hardnekkig de zich stapelende bewijzen van door neonics veroorzaakte extreme natuurafbraak serieus te nemen, en legt staatssecretaris Dijksma volkomen ongeloofwaardige uitvluchten in de mond om een verbod op deze stoffen tegen te houden. Het Ctgb is naar mijn oordeel volslagen incompetent en moet worden opgeheven als de gezondheid van mens en milieu ons lief is.

Of registreer je om te kunnen reageren.