Home

Nieuws

Vechtstromen: verdrogingsregeling op aantal plaatsen van kracht

Almelo – In het waterschap Vechtstromen, Reest en Wieden, Rijn en IJssel en Groot Salland is de zogenoemde beregeningsregeling van kracht.

Zodra over een eerstvolgende stuw geen water meer loopt, mag uit dat deel niet meer beregend worden. In het Waterschap Vechtstromen is de regeling op een aantal plaatsen al van toepassing. Dat meldt het Waterschap donderdag. De waterstanden in beken en rivieren in het gebied van waterschap Vechtstromen dalen als gevolg van de droogte van de afgelopen tijd. Op sommige plekken leidt dit al tot een (dreigend) tekort in wateren.

Met de zogenaamde 'beregeningsregeling' wil het waterschap voorkomen dat de problemen door droogte groter worden. Iedereen is zelf verantwoordelijk om de nabij gelegen stuwen in de gaten te houden.

Eigenlijk mag men bijna altijd grond- of oppervlaktewater onttrekken mits dit bij het waterschap is gemeld of er een vergunning hiervoor is verleend. Er zijn een aantal situaties waarin en locaties waar het niet mag:

  • Als de afvoer in het betreffende oppervlaktewater stilvalt, dat wil zeggen de eerstvolgende stuw niet meer overloopt, mag er niet meer worden beregend uit oppervlaktewater;
  • In wateren en gebieden die zó kwetsbaar zijn, dat het onttrekken van water grote schade aanricht. Hier geldt een permanent beregeningsverbod. Op de website van het waterschap staan die gebieden aangegeven;
  • Onder bijzondere omstandigheden als extreme droogte of bij calamiteiten. Dan kondigt het waterschap een apart beregeningsverbod af.

De beregeningsregeling geldt voor vier waterschappen: Reest en Wieden, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Groot Salland. Meer informatie is hier te vinden. Het waterschap houdt toezicht op het naleven van de beregeningsregeling. Waar nodig wordt handhavend opgetreden.

Of registreer je om te kunnen reageren.