Home

Nieuws

Subsidie gps vijf keer overschreden

Den Haag – De subsidieregeling 'Investeren in landbouwapparatuur met GPS' was vorig jaar zeer populair.

Bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kwamen 1.500 aanvragen binnen. Daarvan hebben uiteindelijk ongeveer 300 ondernemers de subsidie ontvangen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014 van de uitvoeringsorganisatie.

Met de subsidieregeling 'Investeren in landbouwapparatuur met GPS' stimuleert de overheid boeren om innovatieve bemestingsapparatuur, ploegen, spuitmachines of poot- en zaaimachines aan te schaffen. In 2014 was het budget bijna €12,5 miljoen. Subsidie werd toegekend voor 30 procent van het investeringsbedrag met een maximum van €50.000.

In 2014 kreeg RVO.nl kreeg 1.500 aanvragen binnen, meer dan beoogd, aldus het jaarverslag. Een notaris bepaalde via loting dat 393 aanvragen werden behandeld. Na de selectieprocedure vielen er nog een kleine honderd af.

60.000 diermutaties per dag

In 2014 stonden bij RVO.nl 1,4 miljoen schapen, 500.000 geiten en 4 miljoen runderen geregistreerd. De uitvoeringsorganisatie ontving in 2014 60.000 diermutaties per dag en ruim 22 miljoen meldingen per jaar. Het aantal geregistreerde percelen bedroeg vorig jaar 800.831.

Economische missies

In het jaarverslag staat verder dat RVO.nl in 2014 17 economische missies organiseerde op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aantal begeleide bedrijven/instellingen bedroeg 599. In de eerste negen maanden zijn acht missies georganiseerd met 288 deelnemers. Hiervan hebben 144 bedrijven meegewerkt aan een klantevaluatie. Uit deze evaluatie blijkt dat het aantal te verwachten contracten 71 bedroeg met een waarde van €281.512.500.

Klanttevredenheid: 7,3

'Met groot genoegen kunnen wij constateren dat RVO.nl erin is geslaagd de dienstverlening op peil te houden', aldus het jaarverslag. Naar eigen zeggen is de gemiddelde score van de klanttevredenheid in 2014 een 7,3. Boeren zijn minder tevreden over RVO.nl. In het verleden gaven ze de Rijksdienst net een zesje. Uit de enquête van Boerderij - deelname is nog steeds mogelijk - blijkt dat de organisatie een onvoldoende scoort.

Neem deel aan de enquête over de Gecombineerde opgave 2015 en geef RVO.nl een rapportcijfer.

Of registreer je om te kunnen reageren.