Home

Nieuws 2 reacties

Stikstofuitstoot fors gedaald

Bilthoven - De uitstoot van stikstof is sinds 1990 fors gedaald. Dat blijkt uit definitieve cijfers over de periode van 1990 tot 2013, die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gepresenteerd op een symposium over de registratie van emissies.

Stikstofuitstoot komt vooral uit landbouw, industrie en verkeer. Stikstofoxiden en ammoniak zijn schadelijk voor natuurgebieden en kunnen gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Voor ammoniak voldoet Nederland niet aan de emissienormen, zo blijkt uit de emissieregistratie.

Emissieregistratie brengt jaarlijks de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem in kaart. Het project levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieubeleid, onder andere de PAS en de Kaderrichtlijn Water. Ook vormt het de basis voor vele rapportages, bijvoorbeeld over de uitstoot van broeikasgassen (Kyoto).

Laatste reacties

 • Hogman1

  Minder dieren ,lager eiwitgehalten veevoeders en volop luchtwassers en nog een te hoog amoniak gehalte.
  Dus dat kennie van de diertjes komen.
  Moet wel van het verkeer komen met al die ad-blue (=Amoniak) toevoegingen aan de diesel.
  Ze zullen wel het autoverkeer aan banden leggen , heb ze ook gelijk het fijnstof te pakken.

 • DJ-D

  Ja als je een meetpunt midden in de moerassen van de oostvaardersplassen hebt,  tussen de overbemeste rietkragen en kadavers in. Kun je weleens een hoog ammoniakgehalte meten. Ammoniakgas is zo natuurlijk als wat. Zou me meer inzetten voor het tegengaan van xtc en ghb afval chemische rotzooi levensgevaarlijk en dat maakt de natuur wel kapot. 

Of registreer je om te kunnen reageren.