Home

Nieuws

Stikstof-rekenhulp blijft uit de lucht

Den Haag – De stikstof-rekenhulp (Aerius-calculator) die nodig is voor de aanvraag van Natuurbeschermingswetvergunningen (Nb-vergunning) in het kader van het programma aanpak stikstof (PAS) blijft tot 1 juli uit de lucht.

Staatssecretaris Sharon Dijksma zegt in antwoord op vragen van de commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer dat de Aerius-calculator in de afgelopen periode beschikbaar was om potentiële gebruikers ermee te laten kennismaken.

Om te zorgen dat de rekenhulp vanaf 1 juli daadwerkelijk werkt, moet een aantal aanpassingen gedaan worden, meldt de staatssecretaris. De staatssecretaris zegt dat het PAS definitief op 1 juli in werking treedt. Dat gebeurt door het van kracht worden van een wijziging van de Natuurbeschermingswet in combinatie met het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof en de Regeling programmatische aanpak stikstof.

De staatssecretaris heeft over anderhalve week nog een overleg met provincies om de laatste puntjes op de i te zetten. Bovendien zal ze dan duidelijk maken welke maatregelen ze achter de hand houdt.

Of registreer je om te kunnen reageren.