Home

Nieuws

'Snelle toelating groene middelen Europees regelen'

Ede - De toelating van laag-risicomiddelen moet sneller gaan. Staatssecretaris Sharon Dijksma wil in Europees verband een versnelling van de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen voor elkaar krijgen.

Bij de opening van het nieuwe gebouw van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) stelde Dijksma donderdagmiddag de versnelde toelating aan de orde.

Dijksma beloofde dat zij haar Europese collega's en de Europese Commissie zal aanspreken en overtuigen van een snel toelatingssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen. "Samen zullen we ervoor zorgen dat Nederland niet alleen het productiefste, innovatiefste en efficiëntste landbouwland ter wereld is, maar ook het duurzaamste."

Dit najaar wordt in Nederland een debat opgezet om geïntegreerde gewasbescherming te bevorderen. Met de resultaten van het debat wil de bewindsvrouw in Europa de boer op. Het kabinet stimuleert geïntegreerde gewasbescherming, waarbij preventie en het gebruik van niet-chemische middelen de voorkeur heeft.

Het Ctgb speelt een rol bij een aantal proefprojecten die sinds eind vorig jaar gaande zijn om te zien of de toelating van groene middelen tegen bladluis, aaltjes en mijten mogelijk is. Bij de projecten is ook LTO Nederland betrokken. Dijksma zegt groot belang te hechten aan initiatieven uit het bedrijfsleven om  de emissies terug te dringen, het gebruik van groene middelen te bevorderen en het streven naar sterkere gewassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.